Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: Προτελευταία στην ΕΕ η Ελλάδα – Χαμηλά και στην ατομική κατανάλωση

54

Το 2021, εννέα κράτη μέλη κατέγραψαν κατά κεφαλήν AIC πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η πραγματική ατομική κατανάλωση (AIC) κατά κεφαλήν εκφρασμένη σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (PPS) ανήλθε στην Ελλάδα σε 76 μονάδες το 2021, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έφθασε το 65 (όπου το 100 είναι ο μέσος όρος της ΕΕ), στην προτελευταία θέση της πανευρωπαϊκής κατάταξης, μπροστά μόνο από την Βουλγαρία που είχε 55. Η πραγματική ατομική κατανάλωση (AIC) είναι ένα μέσο μέτρησης της υλικής ευημερίας των νοικοκυριών. Τα στοιχεία δημοσίευσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της Εurostat.

Συνολικά στην ΕΕ κυμάνθηκε από 63% έως 146% του μέσου όρου της ΕΕ στα 27 κράτη μέλη.

Συγκεκριμένα, το 2021, εννέα κράτη μέλη κατέγραψαν κατά κεφαλήν AIC πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το Λουξεμβούργο (46%) ήταν το μόνο κράτος μέλος που κατέγραψε κατά κεφαλήν AIC στην κατηγορία πάνω από 25% από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στη Δανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Αυστρία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Γαλλία, τα επίπεδα ήταν 10% ή περισσότερο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Σε δεκατρία κράτη μέλη, η κατά κεφαλήν AIC ήταν μεταξύ του μέσου όρου της ΕΕ και 25% κάτω. Σε αυτήν την κατηγορία, υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών: σε Ιταλία, Λιθουανία, Κύπρο και Ιρλανδία, τα επίπεδα της κατά κεφαλήν AIC ήταν 10% ή λιγότερο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ σε Σλοβενία, Ισπανία, Τσεχία, Πολωνία, Πορτογαλία, Μάλτα και Ρουμανία, ήταν μεταξύ 11% και 20% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Εσθονία και η Ελλάδα ήταν 21% και 23% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αντίστοιχα.

Πέντε κράτη μέλη κατέγραψαν AIC κατά κεφαλήν 25% ή και περισσότερο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Κροατία, η Λετονία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία ήταν μεταξύ 27% και 30% χαμηλότερα, ενώ η Βουλγαρία κατέγραψε κατά κεφαλήν AIC 37% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), που αποτελεί έναν δείκτη της οικονομικής δραστηριότητας κάθε χώρας, παρουσιάζει επίσης ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Το 2021, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης κυμαινόταν μεταξύ 55% του μέσου όρου της ΕΕ στη Βουλγαρία και 277% στο Λουξεμβούργο. Δέκα κράτη μέλη κατέγραψαν επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ το 2021.

ΠΗΓΗot.gr