ΣτΕ: Αντισυνταγματικό το νέο ειδικό μισθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ – Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ

99

Στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο είχαν προσφύγει ιατροί του Ε.Σ.Υ. κατά των μισθοδοτικών τους καταστάσεων.

Σφραγίδα αντισυνταγματικότητας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο νέο ειδικό μισθολόγιο των γιατρών του Ε.Σ.Υ., με το οποίο καθορίστηκε ο βασικός μισθός, τα επιδόματα και τα ωρομίσθια εφημεριών των ιατρών του Ε.Σ.Υ..

Κατά τους δικαστές «αντίκεινται στην απορρέουσα από Σύνταγμα αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθώς και στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη». Σημειώνεται, ότι στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο είχαν προσφύγει ιατροί του Ε.Σ.Υ. κατά των μισθοδοτικών τους καταστάσεων. Οι αιτήσεις τους έγιναν δεκτές κατά το σκέλος που στρέφονταν κατά των μισθοδοτικών καταστάσεων του μηνός Ιουλίου 2018, ενώ αντίθετα απορρίφθηκαν κατά το μέρος που στρέφονταν κατά της σιωπηρής απορρίψεως από την πλευρά του νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν, του αιτήματός τους περί ανακλήσεως προγενεστέρων μισθοδοτικών τους καταστάσεων και επανεκδόσεως τους, με επανυπολογισμό των αποδοχών τους, βάσει των διατάξεων που ίσχυαν προ του ν. 4093/2012.

Κατά πλειοψηφία κρίθηκε, αφού προηγουμένως σταθμίστηκε το Δημόσιο συμφέρον, ότι οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων των άρθρων 138-140 του ν. 4472/2017,  θα επέλθουν από τη δημοσίευση της σημερινής απόφασης και κατά συνέπεια οι προσφεύγοντες δεν δικαιούνται αναδρομικά.

ΠΗΓΗdikastiko.gr