Επιστρεπτέα προκαταβολή – Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση της δυνατότητας εφάπαξ καταβολής με έκπτωση και για την διόρθωση του προβλήματος της διατήρησης προσωπικού

52
επιχειρησεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία τροποποιούνται οι αποφάσεις όλων των πλαισίων (1 έως 7) της επιστρεπτέας προκαταβολής και επέρχονται οι έξεις βελτιώσεις :

Προβλέπεται  ότι για δικαιούχους για τους οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώνεται μετά την 25η Ιουλίου 2022, η πρώτη δόση καθίσταται καταβλητέα την 31η Αυγούστου 2022, μαζί με τη δεύτερη δόση.

– Αντίστοιχα, για τους ως άνω δικαιούχους παρατείνεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 31η Αυγούστου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης.

– Διορθώνεται επίσης το πρόβλημα που αναφέρθηκε στον κόμβο (δείτε εδώ) σχετικά με την απόρριψη της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων όπου, η καταγγελία λόγω συνταξιοδότησης (έντυπο Ε6), ελήφθη ως απόλυση, με συνέπεια την απαίτηση για επιστροφή του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής για μερικές χιλιάδες επιχειρήσεις, λόγω μη τήρησης του επιπέδου απασχόλησης.

– Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

– Δείτε τις κωδικοποιημένες  ΓΔΟΥ 94/2020 (Β’ 1645) ΓΔΟΥ 233/2020 (Β’ 4471), ΓΔΟΥ 281/2020 (Β’ 5047), ΓΔΟΥ 420/2021 (Β’ 1689),  ΓΔΟΥ 148/2020 (Β’ 2729), ΓΔΟΥ 19/2021 (Β’ 236), και ΓΔΟΥ 232/2021 .

ΠΗΓΗtaxheaven.gr