Ηλεκτρονικά θα γίνεται δήλωση βάφτισης και έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης (ΦΕΚ)

72

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η διάθεση διαδικτυακών Υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα για ηλεκτρονική δήλωση ονόματος νεογνού, ηλεκτρονική δήλωση βάφτισης και ανάρτηση νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης-Απόφαση Υπ. Επικρ. 32141 ΕΞ 2022/21.07.2022 (ΦΕΚ 3973/26.07.2022 τεύχος Β’).

1) Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Θυρίδα του GOV.GR» και «Λήψη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για Ονοματοδοσία – Βάπτιση» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

2) Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» σε φορείς του δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

3) Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας του Κτηματολογίου, στα πληροφοριακά συστήματα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ – Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» και «ΨΥΔΗΠΕΕΚ – Δημόσια Περιουσία» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ).

4) Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), στο «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο», μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗaftodioikisi.gr