Καταδίκη της Ελλάδας για το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι το 2014 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

122

Την καταδίκη της Ελλάδας για την παραβίαση μίας σειράς άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε υπόθεση που αφορά το ναυάγιο βάρκας ανοιχτά του Φαρμακονησίου το 2014 αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Το ναυάγιο της ψαρόβαρκας που μετέφερε 27 ανθρώπους, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 11 εξ αυτών, ενώ στην υπόθεση προσφεύγοντες ήταν οι 16 επιζώντες του ναυαγίου.

Μεταξύ άλλων, στην απόφαση διαπιστώνεται:

– Παραβίαση του άρθρου 2 (δικαίωμα στην ζωή) της ΕΣΔΑ.

Το δικαστήριο εντόπισε παραλλείψεις στις διαδικασίες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εθνικές αρχές δεν διεξήγαγαν ενδελεχή και αποτελεσματική έρευνα, ικανή να ρίξει φως στις συνθήκες υπό τις οποίες βούλιαξε η βάρκα.

– Παραβίαση του άρθρου 2 (δικαίωμα στη ζωή), καθώς η Ελλάδα απέτυχε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 2.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι ελληνικές αρχές δεν έπραξαν τα δέοντα προκειμένου να παράσχουν στους προσφεύγοντες και τους συγγενείς τους το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας.

– Παραβίαση του άρθρου 3 (απαγόρευση απάνθρωπης ή ευτελιστική συμπεριφοράς) σχετικά με 12 από τους προσφεύγοντες που μετά το ναυάγιο υπέστησαν εξευτελιστική συμπεριφορά και σωματικούς ελέγχους κατά την άφιξή τους στο Φαρμακονήσι.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο echr.coe.int

ΠΗΓΗlawspot.gr