Οι νέοι κανόνες για τις επωνυμίες και τους διακριτικούς τίτλους φυσικών και νομικών προσώπων

132

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση του υπ. Ανάπτυξης 68281/2022 «Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα».

Με απόφαση αυτή ορίζονται τα θέματα εφαρμογής των άρθρων 53 και 54, του νόμου 4919/2022 και ιδίως οι επιτρεπτές και μη επιτρεπτές επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι, ο βαθμός διαφοροποίησης εκάστης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, τα επιτρεπτά και μη επιτρεπτά σημεία της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου, η χρήση συμβόλων, αριθμών και σημείων στίξης και κάθε άλλος τρόπος διασφάλισης της διαφοροποίησης της επωνυμίας μεταξύ των επιχειρήσεων.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

ΠΗΓΗtaxheaven.gr