ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 339/2017 Διαζύγιο. Κατανομή κινητών.

141

ΑΡΙΘΜΟΣ 339/2017

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 

– Διαζύγιο. Κατανομή κινητών. 

– Κατά το άρθρο 1394 ΑΚ, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, ο καθένας από τους συζύγους δικαιούται να παραλάβει τα κινητά που του ανήκουν, ακόμη και αν τα χρησιμοποιούσαν και οι δύο ή και μόνος ο άλλος σύζυγος. Υποχρεούται όμως να παραχωρήσει στον άλλο σύζυγο τη χρήση των οικιακών αντικειμένων που του είναι απολύτως απαραίτητα για τη χωριστή του εγκατάσταση, αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, για λόγους επιείκειας. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, το αν κινητό πράγμα ανήκει στον ένα ή τον άλλο σύζυγο, θα κριθεί με βάση τους γενικούς κανόνες του εμπραγμάτου δικαίου ήτοι, προκειμένου περί κινητών, των οποίων η κυριότητα αποκτήθηκε με σύμβαση, με βάση τη διάταξη του άρθρου 1034 ΑΚ, που ορίζει ότι για τη μεταβίβαση της κυριότητας κινητού απαιτείται παράδοση της νομής του από τον κύριο σ΄ αυτόν που την αποκτά και συμφωνία και των δύο ότι μετατίθεται η κυριότητα.

ΠΗΓΗinlaw.gr