Λογαριασμοί ρεύματος: Τα νέα τιμολόγια ανά κατηγορία πελατών για τον Αύγουστο – Αναλυτικοί πίνακες

79

Τις αναλυτικές χρεώσεις και τα τιμολόγια των προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και αφορούν τον μήνα Αύγουστο.

Οι τιμές της κιλοβατώρας, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εταιρειών και χωρίς τις επιδοτήσεις, κυμαίνονται από τα 0,486 έως και το 1 ευρώ. Το πάγιο, ανάλογα με την εταιρεία και το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας είναι από 0 έως και 5 ευρώ.

Οι νέοι τιμοκατάλογοι

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τη χαμηλότερη τιμή κιλοβατώρας 0,486 ευρώ και αφορά τις μηνιαίες καταναλώσεις έως τις 2.000 κιλοβατώρες. Το πάγιο είναι στα 3,5 ευρώ το μήνα. Έτσι, με την κρατική επιδότηση η τιμή της κιλοβατώρας υποχωρεί στα 0,149 ευρώ.

Ακόμη πιο φθηνή κιλοβατώρα διαμορφώνει η εταιρεία ΗΡΩΝ, καθώς αν και είναι στα 0,595 ευρώ με πάγια χρέωση τα 3 ευρώ το μήνα, παρέχει έκπτωση συνέπειας 20% με αποτέλεσμα αυτή να πέφτει στα 0,476 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Με την κρατική επιδότηση η τελική τιμή για τα νοικοκυριά υποχωρεί στα 0,139 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Από την άλλη, την υψηλότερη τιμή της αγοράς την ανακοίνωσε η Elpedison. Τα τιμολόγια της κυμαίνονται από 0,939 έως και 1 ευρώ ανά κιλοβατώρα και με πάγια έως 4,99 ευρώ. Πάντως η εταιρεία παραπέμπει στον Σεπτέμβριο, ΄ποπου θα παρέχει νέες εκπτώσεις.

Η NRG ανάρτησε τιμές κιλοβατώρας για προγράμματα που απευθύνονται σε οικιακούς καταναλωτές 0,499 έως 0,569 ευρώ ανά κιλοβατώρα και πάγιες χρεώσεις 4,8 έως 5 ευρώ.

Η Watt & Volt ενημέρωσε τους καταναλωτές της για τιμή στα 0,585 ευρώ ανά κιλοβατώρα χωρίς πάγιο.

Η Volterra 0,67 ευρώ με 4,5 ευρώ πάγιο μηνιαία χρέωση.

Η Protergia, έχει ανακοινώσει τιμές που κυμαίνονται από 0,549 έως 0,568 ευρώ ανά κιλοβατώρα και με πάγιες χρεώσεις από 1 έως 5 ευρώ.

Η ZENIΘ, ανάρτησε τιμή 0,519 ευρώ ανά κιλοβατώρα και με πάγια μηνιαία χρέωση 4,5 ευρώ.

Τέλος η «Φυσικό Αέριο Ελλάδος» ανάρτησε τιμή 0,563 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τους συνεπείς πελάτες και 0,583 ευρώ χωρίς συνέπεια, με πάγιο στα 5 ευρώ.

Σύγκριση τιμών

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έχει αναρτηθεί στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΕ «www.energycost.gr» το σύνολο των προϊόντων προμήθειας και η Αρχή δημοσιοποιεί τους κατωτέρω Πίνακες Τιμολογίων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών.

Δείτε τα Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» εδώ

Τιμολόγιο αναφοράς 

Ο νόμος ρητώς προβλέπει ότι ως «Τιμολόγιο Αναφοράς» ορίζεται το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας εκπεφρασμένη σε €/MWh σε κλίμακα κατανάλωσης 0 έως 2 MWh. Ως εκ τούτου, για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «DriveGreen Electricity» του Προμηθευτή «ELPEDISON».

Περαιτέρω,

– για την κατηγορία «Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Elpedison Συνέπεια Night» του Προμηθευτή «ELPESIDON»,

– για την κατηγορία «Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Elpedison Συνέπεια for Business» του Προμηθευτή «ELPEDISON» και

– για την κατηγορία «Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο» ως Τιμολόγιο Αναφοράς ορίζεται το τιμολόγιο «Electricity Business 3» του Προμηθευτή «ELPEDISON».

Οι σχετικές χρεώσεις προμήθειας του Τιμολογίου Αναφοράς, ανά κατηγορία Πελάτη υπολογίζονται προσαυξημένες κατά 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των ανωτέρω Τιμολογίων εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη του 20 % σε σχέση με τον μέσο όρο των τεσσάρων επόμενων κατά σειρά ακριβότερων τιμολογίων, πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 138 του Ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορισθεί ως Τιμολόγιο Αναφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας» διαφορετικό τιμολόγιο από αυτό που προκύπτει βάσει της ανωτέρω κατάταξης.

Συγκεκριμένα: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο από το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, σε περίπτωση που το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%) από τον μέσο όρο των επόμενων τεσσάρων κατά σειρά ακριβότερων τιμολογίων».

ΠΗΓΗimerisia.gr