Πότε τα «bonus» εργαζομένων δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου

57

Δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου ποσά κερδών που ανώνυμη εταιρεία διανέμει στο προσωπικό της από ελευθεριότητα και χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση προς τούτο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, οι αμοιβές που καταβάλλονται από ανώνυμες εταιρείες για παρασχεθείσες προς αυτήν εργασίες λόγω υποχρέωσης που απορρέει από τη σχετική νομοθεσία και το καταστατικό τους, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1,2%.

Η φορολογική διοίκηση, κατόπιν φορολογικού ελέγχου, καταλόγισε σε ανώνυμη εταιρεία τέλη χαρτοσήμου επί των κερδών που διανεμήθηκαν στο προσωπικό της από ελευθεριότητα.

Η εταιρεία προσέφυγε κατά της πράξης καταλογισμού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου το οποίο δέχθηκε την προσφυγή και αποφάσισε ότι από την στιγμή που τα κέρδη διανεμήθηκαν στο προσωπικό από ελευθεριότητα χωρίς δηλαδή να υπάρχει κάποια συμβατική δέσμευση ή πρόβλεψη από το Καταστατικό, δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου.

Το Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ το οποίο την απέρριψε, υιοθετώντας την κρίση του Διοικητικού Εφετείου.

ΠΗΓΗnewsbomb.gr