Ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών γονέων δίδυμων παιδιών

26
ΔΑΝΕΙΑ

Δαμιανός Αθανασίου

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου υπήχθη στο νόμο περί υπερχεωμένων νοικοκυριών ζευγάρι από τη Ρόδο, γονείς διδύμων παιδιών, που περιήλθαν σε αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους και εξασφάλισαν σημαντικό κούρεμα αλλά και ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής του υπολοίπου.
Ο αιτών ηλικίας 49 ετών και η αιτούσα ηλικίας 47 ετών, είναι παντρεμένοι και από το γάμο τους έχουν αποκτήσει δύο ανήλικα δίδυμα τέκνα. Ο αιτών εργάζεται επί σειράν ετών ως οδηγός ενώ η αιτούσα είναι άνεργη από το 2009 καθώς είναι επιφορτισμένη και με την ανατροφή των δύο τέκνων τους.
Διαθέτουν στην κυριότητά τους κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου ο καθένας ένα οικόπεδο και έλαβαν τέσσερα στεγαστικά δάνεια δυνάμει των οποίων ανήγειραν και την κατοικία τους. Το ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και η αντικειμενική της αξία ανέρχεται στα 60.495,72 ευρώ.
Ο αιτών έχει επιπλέον στην κυριότητά του ένα αυτοκίνητο η αξία του οποίου ανέρχεται στα 4.500 ευρώ περίπου.
Οι οφειλές τους ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 168.573,38 ευρώ. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι κατά το χρόνο λήψης των δανείων και τα επόμενα έτη οι αιτούντες είχαν αμφότεροι μία σταθερή εργασία με ικανοποιητικές αποδοχές που ξεπερνούσαν τα 26.000 ευρώ ετησίως.
Από το 2010 όμως με την οικονομική κρίση άρχισε απρόβλεπτα μείωση των αποδοχών του αιτούντος, ενώ το 2009 απολύθηκε από την εργασία της και η αιτούσα και έκτοτε δεν κατέφερε να ανεύρει εκ νέου εργασία δεδομένου ότι είναι επιφορτισμένη και με την ανατροφή των δίδυμων ανήλικων τέκνων τους που γεννήθηκαν λίγο μετά την απόλυσή της, με αποτέλεσμα το οικογενειακό εισόδημα να στηρίζεται αποκλειστικά στις αποδοχές του αιτούντος από την εργασία του, ενώ παράλληλα αυξάνονταν και τα έξοδα λόγω των τέκνων τους.
Προέκυψε ότι οι αιτούντες από το 2012 δεν είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις προς την πιστώτρια τράπεζα και έτσι έχουν περιέλθει χωρίς υπαιτιότητά τους σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους. Το δικαστήριο με την απόφασή του ρύθμισε τα χρέη τους με μηνιαίες καταβολές επί μία τριετία (36 μήνες), χωρίς την υποχρέωση περαιτέρω καταβολών προς την πιστώτρια τράπεζα καθώς με τις καταβολές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προσωρινής διαταγής.
Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία τους και επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει στην τράπεζα για τη διάσωση του μεριδίου του επί της άνω κατοικίας του μηνιαία δόση κεφαλαίου ύψους 90,41 ευρώ εκάστη για είκοσι (20) έτη, οι οποίες θα ξεκινήσουν μετά την πάροδο 37 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.
Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις της τράπεζας από τα στεγαστικά δάνεια που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένες, κατά τη σειρά της υποθήκης τους εγγραφής.
Εν συνεχεία, μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ως άνω απαιτήσεων και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το 80% της αντικειμενικής αξίας του μεριδίου της κύριας κατοικίας του αιτούντος, θα ικανοποιηθεί η ανέγγυα απαίτησή της μέχρι τη συμπλήρωση της εικοσαετίας.
Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση του μεριδίου της επί της άνω κατοικίας της μηνιαία δόση κεφαλαίου ύψους 90,41 ευρώ εκάστη για είκοσι έτη, οι οποίες θα ξεκινήσουν μετά την πάροδο 37 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Δημόκριτος Παπαδόπουλος.

 Πηγή:www.dimokratiki.gr