Σώρευση αγωγής περί κλήρου με αγωγή αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα – Χωρισμός σωρευόμενων αγωγών – Παραπομπή αγωγής αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα για εκδίκαση στο αρμόδιο δικαστήριο

49

Μον.Πρωτοδικείου Ηλείας, Αριθμός Απόφασης 200/2022 (τακτική διαδικασία/ δικαστής: Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκης).: Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα αποβιώσαντος συζύγου, 1400 ΑΚ, στοιχεία ορισμένου αγωγής, ο ισχυρισμός του εναγομένου περί μικρότερης συμβολής του ενάγοντος στην επαύξηση της περιουσίας του  από το τεκμαιρόμενο ποσοστό του 1/3 συνιστά ένσταση, κρίσιμος χρόνος υπολογισμού τελικής περιουσίας, 1401 εδ.α ΑΚ άσκηση αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα κατά κληρονόμων αποβιώσαντος συζύγου, μεταβίβαση της σχετικής αξίωσης ως στοιχείο του παθητικού της κληρονομίας. 

Νόμιμη μοίρα, προσβολή νόμιμης μοίρας συζύγου και τέκνου με κατάληψη ολόκληρης της κληρονομίας της διαθέτιδος στην εγγονή, η ΑΚ 1826 ορίζει τη διαδοχή βαθμών ή τάξεων και αποκλείει την προσαύξηση των συμμεριδούχων του αποκληρωθέντος, παραιτηθέντος ή εκπεσόντος. Αγωγή περί κλήρου στοιχεία ορισμένου αυτής, μη αναγκαία η αναφορά σε αποδοχή της κληρονομίας και μεταγραφή αυτής. 

Σώρευση αγωγής περί κλήρου με αγωγή αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα, αποποίηση κληρονομίας  ως προς την εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης διαδοχή, μεταγενέστερη άσκηση αγωγής  από τον αποποιηθέντα για προσβολή της νόμιμης μοίρας του, 1831 παρ.1 ΑΚ η οφειλή από συμμετοχή στα αποκτήματα κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ συνιστά χρέος που αφαιρείται από την αξία της κληρονομίας, Σώρευση αγωγής περί κλήρου με αγωγή αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα.

Δείτε την απόφαση εδώ

ΠΗΓΗlegalnews24.gr