Κτηματολόγιο: Παράταση δηλώσεων και πάγωμα προστίμων

68

Μαρίνα Ξυπνητού

Στον… πάγο για ένα ακόμη έτος θα μπουν τα κλιμακωτά πρόστιμα που θα ενεργοποιούσε από 1ης.1.2023 το Κτηματολόγιο για τους ασυνεπείς πολίτες που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της κτηματογράφησης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Ελεύθερου Τύπου», το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον Φορέα προσανατολίζονται να δώσουν μια ακόμα παράταση και συγκεκριμένα έως την 1η.1.2024, προκειμένου οι ιδιοκτήτες στο ενδιάμεσο διάστημα να δηλώσουν τις περιουσίες τους και να αποφύγουν τις χρηματικές ποινές που θα κυμαίνονται από 300- 2.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, τόσο για τα παλαιά προγράμματα (1997-1999), για τα οποία δεν είχε εισπραχθεί το τέλος κτηματογράφησης, όσο και για το αναλογικό τέλος που αφορά κτηματογραφήσεις από το 2008 και μετά και απομένει η πληρωμή ενός αναλογικού τέλους ίσου με το ένα τοις χιλίοις, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως δεν θα διεκδικηθούν από το κράτος και οι ιδιοκτήτες δεν θα κληθούν τελικά να τα καταβάλουν, όπως είχε γίνει γνωστό ότι θα συμβεί εντός του 2023.

Και για οριστικοποίηση

Στα σχέδια, επίσης, είναι να δοθεί παράταση για ένα χρόνο όσον αφορά στην οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών σε 313 περιοχές που έληγαν στα τέλη του 2022 και η μη δήλωσή τους θα οδηγούσε στο χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων ακινήτων ως «αγνώστου» και κατ’ επέκταση θα περνούσαν στην κυριότητα του Δημοσίου.

Το σκεπτικό πίσω από την παράταση της ενεργοποίησης των κλιμακωτών προστίμων συνδέεται με την παράταση που θα δοθεί για τις πρώτες εγγραφές και την άτυπη -επί της ουσίας- πίστωση χρόνου που θα πάρουν και οι πρόσφατες κτηματογραφήσεις που είναι σε εξέλιξη. Σε μια προσπάθεια να ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο χωρίς προβλήματα και χωρίς οι πολίτες να επιβαρυνθούν, θα δοθεί μια ακόμη περίοδος χάριτος, η οποία όμως θα είναι η τελευταία, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Στο διαδικαστικό κομμάτι, όταν τα κλιμακωτά πρόστιμα τεθούν σε εφαρμογή, το ανώτατο ποσό που θα επιβάλλεται είναι τα 2.000 ευρώ, ενώ ο πέλεκυς θα ξεκινάει από τα 300 ευρώ. Το ποσό που τελικά θα καταβάλει ο κάθε ιδιοκτήτης θα αυξάνεται ανάλογα με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, αλλά και το χρόνο καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες που θα παραμείνουν ασυνεπείς μετά την πάροδο της προθεσμίας καταβολής, θα πηγαίνουν στην εφορία.

Πάντως, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως στην πράξη διαπιστώθηκε δυσκολία να βρεθούν οι αντικειμενικές αξίες και για αυτό το λόγο δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τελικά ο αλγόριθμος θα συνδέει τις αντικειμενικές αξίες των κατοικιών με την καθυστέρηση της υποβολής της αίτησης.

Το αναλογικό τέλος

Σχετικά με το αναλογικό τέλος – που επίσης προβλεπόταν να εισπραχθεί εντός του 2023- και αφορά στις κτηματογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2008 και μετά, για τις οποίες καταβλήθηκε μεν το τέλος κτηματογράφησης των 35 ή των 20 ευρώ αναλόγως της ιδιοκτησίας, αλλά απομένει η πληρωμή ενός αναλογικού τέλους ίσου με το ένα τοις χιλίοις, πληροφορίες αναφέρουν πως τελικά το Κτηματολόγιο δεν θα διεκδικήσει αυτά τα ποσά.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι το αναλογικό τέλος κτηματογράφησης καταβάλλεται από τους κύριους ή επικαρπωτές και καθορίζεται σε ποσοστό ένα επί τοις χιλίοις επί της πέραν των 20.000 ευρώ αξίας του δικαιώματος που προκύπτει από την τιμή ζώνης, την παλαιότητα και τον όροφο. Στην περίπτωση συνδικαιούχων, οι 20.000 ευρώ εξαιρούνται από κάθε έναν δικαιούχο και το ποσό που προκύπτει επιμερίζεται μεταξύ τους. Παράλληλα, το ανώτατο ποσό που προβλέπεται να πλήρωναν είναι τα 900 ευρώ. Το τέλος αυτό αφορά περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτησίες.

Αντίστοιχα, για τα παλαιά προγράμματα (1997-1999), για τα οποία δεν είχε εισπραχθεί τέλος κτηματογράφησης και αναμενόταν να καταβληθούν από τους ιδιοκτήτες εντός το 2023, επίσης το Κτηματολόγιο επεξεργάζεται να μη διεκδικηθούν.

«Φρένο» σε μεταβιβάσεις και αγοραπωλησίες

Με τα νέα δεδομένα, οι ιδιοκτήτες μπορούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2023 να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης χωρίς να καταβάλουν κάποιο πρόστιμο. Ωστόσο, μέχρι τότε δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν καμία συναλλαγή με το ακίνητό τους (αγοροπωλησία, μεταβίβαση, γονική παροχή), αλλά ούτε και να εκδώσουν οικοδομική άδεια, καθώς τόσο σε κάθε συμβόλαιο όσο και στην άδεια οικοδομής θα πρέπει να μνημονεύεται και να επισυνάπτεται στο συμβόλαιο το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφάσισε να εφαρμόσει έναν διαφορετικό μοχλό πίεσης για όσους ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν τις περιουσίες τους στο Κτηματολόγιο, βγάζοντας έτσι από το κάδρο τις αγοραπωλησίες και τις μεταβιβάσεις των εν λόγω ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο έφερε ρύθμιση, μέσω της οποίας μπήκαν στον πάγο τα κλιμακωτά πρόστιμα μέχρι τις 31/12/2022, σε μια προσπάθεια να δηλωθούν ολοένα και περισσότερα ακίνητα. Για να είναι εφικτό αυτό, όσοι συνεχίσουν να μην τα δηλώνουν, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν αλλά ούτε και να πουλήσουν την περιουσία τους, αν πρώτα δεν έχει καταχωρισθεί στο Κτηματολόγιο.

«Ανάσα» και για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κτηματολογίου, τα αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα ανέρχονται περί τις 165.000-170.000 και βρίσκονται σε συνολικά 313 περιοχές της χώρας, οι οποίες κτηματογραφήθηκαν διαδοχικά με τα προγράμματα του Κτηματολογίου έως το 2006 και καταγράφηκαν σε αυτές συνολικά 7.293.068 ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Για τις περιοχές αυτές οι προθεσμίες οριστικών εγγραφών, που είχε αρχικά προβλεφθεί να είναι σε 16 χρόνια και στη συνέχεια νομοθετήθηκε μείωσή τους σε 14 χρόνια, αφού έληγαν σταδιακά στον προβλεπόμενο χρόνο από την έναρξη κτηματογράφησης κάθε περιοχής, το 2019 νομοθετήθηκε να ισχύει οριζόντια προθεσμία, η οποία λήγει στο τέλος του 2022.

Επειτα από πιέσεις του Δικηγορικού Συλλόγου και της ΠΟΜΙΔΑ, πρόκειται να γίνει δεκτό το αίτημα για παράταση ενός έτους, αλλά οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως δεν θα έχουν άλλη περίοδο χάριτος, οπότε και πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία.

Πάντως, πολλά από τα αγνώστου ιδιοκτησίας ανήκουν στο Δημόσιο και στην Εκκλησία, ενώ σημαντικό ποσοστό κατέχουν και οι ομογενείς. Μάλιστα, εκτιμάται πως 8 στα 10 ανήκουν στο κράτος, που όλο αυτά χρόνια δεν επέδειξε καμία συνέπεια και δεν προχώρησε στη δήλωση της περιουσίας του.

Γεωγραφικά, εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές, όπου δεν είχαν ιδιαίτερες αξιώσεις οι ιδιοκτήτες τους. Ανάμεσα στους δήμους που η προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνονται περιοχές στην Αττική, όπως η Ηλιούπολη, η Νίκαια, το Μαρούσι, ο Βύρωνας, η Καισαριανή, η Ελευσίνα, τα Μελίσσια, αλλά και περιοχές στον Πειραιά, όπως η Δραπετσώνα και το Κερατσίνι, καθώς και διάσπαρτοι ΟΤΑ σε όλη τη χώρα.

ΠΕΡΙΟΧΗΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ/ΒΟΙΩΤΙΑΣ107%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ116%
ΝΗΣΩΝ89%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ78%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ79%
ΒΟΙΩΤΙΑΣ/ΕΥΒΟΙΑΣ91%
ΑΧΑΪΑΣ70%
ΑΧΑΪΑΣ71%
ΑΧΑΪΑΣ80%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ85%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ72%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ80%
ΗΛΕΙΑΣ58%
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ73%
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ/ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ69%
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ68%
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ78%
ΚΟΖΑΝΗΣ/ΠΙΕΡΙΑΣ94%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ92%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ80%
ΕΒΡΟΥ85%
ΕΒΡΟΥ79%
ΣΕΡΡΩΝ116%
ΣΕΡΡΩΝ101%
ΚΙΛΚΙΣ128%
ΠΕΛΛΑΣ102%
ΠΕΛΛΑΣ76%
ΗΜΑΘΙΑΣ89%
ΚΟΖΑΝΗΣ137%
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ92%
ΛΑΡΙΣΑΣ96%
ΛΑΡΙΣΑΣ95%
ΤΡΙΚΑΛΩΝ148%
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ129%
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ110%
ΒΟΙΩΤΙΑΣ/ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ123%
ΔΡΑΜΑΣ/ΞΑΝΘΗΣ96%
ΘΑΣΟΥ/ΡΟΔΟΠΗΣ66%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ65%
ΠΙΕΡΙΑΣ70%
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ86%
ΓΡΕΒΕΝΩΝ80%
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ΦΛΩΡΙΝΑΣ85%
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ89%
ΑΡΤΗΣ/ΠΡΕΒΕΖΗΣ/ΛΕΥΚΑΔΟΣ96%
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ71%
ΒΟΙΩΤΙΑΣ/ΦΩΚΙΔΑΣ78%
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ69%
ΕΥΒΟΙΑΣ74%
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ70%
ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ΙΘΑΚΗΣ58%
ΑΧΑΪΑΣ62%
ΗΛΕΙΑΣ76%
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ66%
ΛΑΚΩΝΙΑΣ60%
ΑΡΚΑΔΙΑΣ70%
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ/ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ61%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ38%
ΛΗΜΝΟΥ/ΛΕΣΒΟΥ53%
ΙΚΑΡΙΑΣ/ΣΑΜΟΥ/ΧΙΟΥ59%
ΘΗΡΑΣ/ΠΑΡΟΥ/ΜΗΛΟΥ/
ΜΥΚΟΝΟΥ/ΤΗΝΟΥ/ΑΝΔΡΟΥ/
ΚΕΑΣ/ΝΑΞΟΥ
48%
ΚΑΛΥΜΝΟΥ/ΚΑΡΠΑΘΟΥ/ΚΩ/ΡΟΔΟΥ114%
ΛΑΣΙΘΙΟΥ90%
ΡΕΘΥΜΝΟΥ21%
ΧΑΝΙΩΝ14%
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ11%
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ82%
ΠΗΓΗeleftherostypos.gr