Μηδενικές καταβολές υπέρ δανείου ζευγαριού που έχει χωρίσει

53

Δαμιανός Αθανασίου

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου υπήχθη στο νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών ένα ζευγάρι που έχει χωρίσει, ρυθμίστηκαν οι οφειλές που είχαν αναλάβει με μηδενικές καταβολές για τριετία ενώ κινείται και η διαδικασία εκκαθάρισης ποσοστών εξ΄ αδιαιρέτου σε ακίνητα που τους ανήκουν και εξαιρέθηκε της εκποίησης ο κύριος όγκος αυτών.
Οι αιτούντες, ηλικίας σήμερα 50 ο αιτών και 47 η αιτούσα αντίστοιχα, είναι πρώην σύζυγοι και συγκεκριμένα ο γάμος τους λύθηκε το έτος 2017.
Από τον γάμο τους έχουν αποκτήσει δύο τέκνα ηλικίας σήμερα 28 ετών και 23 ετών. Τα τέκνα τους είναι ενήλικα, εργάζονται και μπορούν να αντεπεξέλθουν στις βιοτικές τους ανάγκες, οπότε δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των προστατευόμενων μελών της οικογένειας.
Ο αιτών στα προηγούμενα χρόνια εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος στη Ρόδο, ενώ πλέον έχει μετακομίσει στο εξωτερικό όπου εργάζεται και πάλι ως ιδιωτικός υπάλληλος.
Η αιτούσα από το έτος 2009 εργαζόταν επίσης ως ιδιωτικός υπάλληλος, οπότε και απολύθηκε το έτος 2015 και έκτοτε είναι άνεργη πλην εκτός λίγων ημερών το έτος 2018.
Εχουν στην κυριότητά τους κατά εξ αδιαιρέτου ο καθένας ένα διαμέρισμα ορόφου επιφάνειας 93,59 τμ.
Επιπλέον, εξ αδιαιρέτου ο καθένας έχουν ένα διαμέρισμα επιφάνειας 106,88 τμ,, μια κλειστή θέση στάθμευσης και ποσοστά εξ’ αδιαιρέτου σε άλλα ακίνητα και μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες. Ο αιτών έχει επίσης ένα αυτοκίνητο.
Είχαν αναλάβει ως συνοφειλέτες δάνεια ύψους 205.915,60 ευρώ.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η συρρίκνωση των οικογενειακών εισοδημάτων των αιτούντων, οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των εισοδημάτων τους σε σχέση με το χρονικό διάστημα, στο οποίο ανέλαβαν τα δάνεια, το διαζύγιό τους, την κατάσταση της ανεργίας της δεύτερης αιτούσας, τις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν, την αύξηση του κόστους ζωής λόγω της υπερφορολόγησης, επιδείνωσαν δραματικά την οικονομική τους κατάσταση και τελικά κατέστησαν αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών τους, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα για την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων και, έτσι, να έχουν περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών τους.
Το δικαστήριο ρύθμισε τα χρέη τους, προσδιορίζοντας μηδενικές προς την τράπεζα καταβολές για χρονικό διάστημα τριών ετών.
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία τους και τους επιβάλλει την υποχρέωση να καταβάλουν στην εμπραγμάτως εξασφαλισμένη πιστώτριά τους για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας τους, το ποσό των 54.820 ευρώ για χρονικό διάστημα 20 ετών, άλλως 240 μηνών, ήτοι το ποσό των 114,20 ευρώ μηνιαίως ο καθένας.
Εξαιρεί της εκποίησης το αυτοκίνητο του αιτούντος και περιουσιακά τους στοιχεία και διατάσσει εντός προθεσμίας δύο ετών την ελεύθερη εκποίηση, των ανηκόντων στους αιτούντες κατά ποσοστό 1/2 περιουσιακών τους στοιχείων και ορίζει ένα δικηγόρο για να κινήσει την διαδικασία εκκαθάρισης αυτών.
Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Σπύρος Σαλαμαστράκης.

ΠΗΓΗdimokratiki.gr