Μηδενικές καταβολές υπέρ δανείων επί τριετία από τρεις κατοίκους της Ρόδου!

45

Δαμιανός Αθανασίου

Με δύο αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου υπήχθησαν στο νόμο περι υπερχρεωμένων νοικοκυριών τρεις κάτοικοι της Ρόδου και εξασφάλισαν μηδενικές καταβολές υπέρ της εξόφλησης των δανείων τους για τρία έτη και σημαντικό κούρεμα αυτών!
Στην μια υπόθεση η αιτούσα, ηλικίας σήμερα 55 ετών είναι έγγαμη και έχει δύο ενήλικα τέκνα. Εργαζόταν από το έτος 1990 έως το έτος 2007 ως ιδιωτική υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα περίπου 1.000 ευρώ το μήνα. Το έτος 2007 είχε ένα εργατικό ατύχημα και αναγκάστηκε να σταματήσει από την εργασία της, καθώς είχε ποσοστό αναπηρίας 55%. Είναι άνεργη, δεν έχει εισοδήματα και συντηρείται από τον σύζυγό της. Ο σύζυγος της έχει καταθέσει και ο ίδιος αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 με τη με αριθμό 141/2017 αίτηση του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου και με βάση την από 23-6-2017 προσωρινή διαταγή ορίστηκε η υποχρέωσή του να καταβάλλει μηνιαίως στις πιστώτριες του το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως.
Διαμένει με την οικογένειά της σε ιδιόκτητη κατοικία συνολικής επιφάνειας 68,10τμ. Το συνολικό ποσό οφειλών της αιτούσας ανέρχεται σε 115.610,42 ευρώ.
Αποδείχθηκε ότι η μείωση των εισοδημάτων της, η ανεργία της λόγω του προβλήματος υγείας της σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους ζωής, λόγω της υπερφορολόγησης, επιδείνωσαν την οικονομική της κατάσταση και τελικά κατέστησαν αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών της, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα για την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων και, έτσι, η αιτούσα να έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών της.
Το δικαστήριο ρύθμισε τα χρέη της, προσδιορίζοντας μηδενικές προς τις πιστώτριες τράπεζες για χρονικό διάστημα τριών ετών. Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της και της επιβάλλει την υποχρέωση να καταβάλει στην εμπραγμάτως εξασφαλισμένη πιστώτριά της για τη διάσωση της κατοικίας της, το ποσό των 56.991,6 ευρώ για χρονικό διάστημα 2 ετών, ήτοι το ποσό των 237,46 μηνιαίως.
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Εύη Αρνιθενού.
-Στην δεύτερη υπόθεση ο πρώτος αιτών ηλικίας σήμερα 61 ετών είναι έγγαμος με την δεύτερη αιτούσα ηλικίας σήμερα 51 ετών και από το γάμο τους έχουν αποκτήσει τρία τέκνα.
Διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία αποκλειστικής και πλήρους κυριότητας του πρώτου αιτούντος, ήτοι σε μια μεζονέτα συνολικής επιφάνειας 119τμ. Ο πρώτος έχει επίσης στην αποκλειστική κυριότητά του ένα δίκυκλο 1000cc, εκτιμώμενης αξίας περίπου 500 ευρώ.
Το συνολικό ποσό οφειλών του πρώτου αιτούντος ανέρχεται σε 198.180.96 ευρώ, ενώ της δεύτερης αιτούσας σε 194.719,25 ευρώ.
Αποδείχθηκε ότι η μείωση των εισοδημάτων των αιτούντων σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους ζωής, λόγω της υπερφορολόγησης, επιδείνωσαν την οικονομική της κατάσταση και τελικά κατέστησαν αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών τους, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα για την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεών τους και, έτσι, να έχουν περιέλθει, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών τους.
Το δικαστήριο εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία τους και επιβάλλει στον πρώτο την υποχρέωση να καταβάλει στην εμπραγμάτως εξασφαλισμένη καθ΄ης πιστώτριά του για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας το ποσό των 40.332,59 ευρώ για χρονικό διάστημα είκοσι ετών, ήτοι το ποσό των 168 μηνιαίως μετά από στρογγυλοποίηση.
Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος κ. Σάββας Αλεξάνδρου.

ΠΗΓΗdimokratiki.gr