Να σταματήσουν οι εναρμονισμένες πρακτικές πωλήσεων στην Ευρώπη γιατί δημιουργούν ακρίβεια ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

50

«Οι πρακτικές των μεγάλων ομίλων στις τιμολογήσεις προϊόντων στην Ευρώπη δημιουργούν καρτέλ και οξύνουν την ακρίβεια»

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Οι εναρμονισμένες πρακτικές στις πωλήσεις αποτελούν ένα από τα πολλά προβλήματα που δημιουργούν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές, στην ελληνική αγορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τιμές των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αγαθών στην λιανική. Οι τιμές στις περισσότερες περιπτώσεις είναι οι ίδιες. Αλλά οι όμιλοι που πουλούν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αγαθά για να μην κατηγορηθούν για δημιουργία καρτέλ συμφωνούν μεταξύ τους να πουλούν διαφορετικούς κωδικούς από τις ίδιες μάρκες σε διαφορετικές τιμές. Έτσι δεν μπορούν να κατηγορηθούν για εναρμονισμένες πρακτικές (αφού μιλάμε για διαφορετικά προϊόντα), δεν μπαίνουν οι ίδιες σε ανταγωνισμό και επιβάλλουν τις δικές τους τιμές άνευ ανταγωνισμού στους πελάτες τους.

Γιατί εγκαλεί η Ε.Ε συγκεκριμένους κλάδους του ελληνικού εμπορίου

Η Ε.Ε. έχει επισημάνει αυτές τις πρακτικές σε όλες τις αγορές και στην ελληνική αλλά πολλές φορές έχουν στείλει ενημερωτικά σημειώματα και στις κυβερνήσεις και στις αρμόδιες Επιτροπές Ανταγωνισμού κάθε χώρας.

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών

Μια από τις σημαντικές παραβάσεις των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι η ανταλλαγή στρατηγικής σημασίας πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών. Στρατηγικές πληροφορίες είναι αυτές που αφορούν σε τιμές, εκπτώσεις, αυξήσεις τιμών, μειώσεις τιμών, καταλόγους πελατών, κόστος παραγωγής, επιχειρηματικά σχέδια, όρους συμμετοχής σε διαγωνισμούς, επενδύσεις, τεχνολογίες, ποσότητες, κύκλο εργασιών, πωλήσεις, αποτελέσματα κ.ά. Είναι οι πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να γνωρίζουν τη στρατηγική των ανταγωνιστών τους και οι οποίες, εάν περιέλθουν σε γνώση του ανταγωνιστή, μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Οι πληροφορίες που αφορούν τις τιμές και ποσότητες είναι οι πιο στρατηγικές και ακολουθούν οι πληροφορίες για το κόστος και τη ζήτηση.

Με ποια κριτήρια μπορούν να αξιολογήσουν οι επιχειρήσεις εάν μια πληροφορία είναι στρατηγικής σημασίας; Η στρατηγική σημασία των πληροφοριών εξαρτάται από τον βαθμό συγκεντρωτικότητας, τον τρόπο παρουσίασης, την παλαιότητα και τη συχνότητα της ανταλλαγής.

Όσο πιο συγκεντρωτικές είναι οι πληροφορίες (π.χ. συνολικές πωλήσεις όλου του κλάδου στην επικράτεια), τόσο πιο δύσκολη είναι η ταύτιση τους με μια μεμονωμένη εταιρεία σε σύγκριση με τις εξατομικευμένες πληροφορίες.

Όσο παλαιότερα είναι τα δεδομένα τόσο λιγότερο μπορεί να οδηγήσουν σε συμπαιγνία. Η ανταλλαγή δημόσιων πληροφοριών δεν είναι πιθανό να συνιστά παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού. Πραγματικά δημόσιες είναι οι πληροφορίες στις οποίες η πρόσβαση είναι εύκολη και ανέξοδη για τον καθένα. Προκειμένου οι πληροφορίες να είναι πραγματικά δημόσιες δεν πρέπει η απόκτησή τους να είναι πιο δαπανηρή για τις εταιρείες που δεν συμμετέχουν στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με τις εταιρείες που ανταλλάσσουν πληροφορίες. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συλλογή πληροφοριών από πελάτες δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι πληροφορίες αυτές είναι δημόσιες και ότι οι ανταγωνιστές έχουν πρόσβαση σε αυτές.

Οι συχνές ανταλλαγές πληροφοριών μπορεί να διευκολύνουν την συνεννόηση στην αγορά και την

  • επίτευξη συμπαιγνιακού αποτελέσματος.
  • γιατί η ανταλλαγή πληροφοριών περιορίζει τον ανταγωνισμό; Η ανταλλαγή στρατηγικής σημασίας πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών είναι αυτή που περιορίζει τον ανταγωνισμό γιατί προκαλεί
  • τεχνητή αύξηση της διαφάνειας και μείωση της αβεβαιότητας. Η διαφάνεια μπορεί να διευκολύνει τη συμπαιγνία και να επιτρέψει στις συμπράττουσες εταιρείες να έρθουν σε συνεννόηση και να παρακολουθούν κατά πόσο οι άλλες εταιρείες αποκλίνουν από το συμπαιγνιακό αποτέλεσμα.

ΠΗΓΗtaxheaven.gr