Θέσεις μάχης από τους Δήμους για τις αντικειμενικές αξίες – Πώς θα «ψαλιδιστούν» και θα μειωθούν φόροι

19

Θέσεις … μάχης λαμβάνουν οι Δήμοι ανά την Επικράτεια που αποκτούν πλέον το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για τις αντικειμενικές αξίες στην περιοχή τους, όπως διαμορφώθηκαν από τον περασμένο Γενάρη: Το δικαίωμα αυτό το αποκτούν μέσα από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και όπως είναι λογικό το υπουργείο Οικονομικών θα αποκτήσει… πολλή δουλειά. Και αυτό γιατί κάθε τοπικός άρχοντας θα θελήσει να πετύχει «ψαλίδισμα» αντικειμενικών καθώς σε μια τέτοια περίπτωση οι δημότες θα βγουν πολλαπλά κερδισμένοι!

about:blank

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Η έκτακτη αυτή διαδικασία θεσπίζεται με νομοθετική ρύθμιση και βρίσκεται στο άρθρο 34 του σχετικού νομοσχεδίου: Με το συγκεκριμένο άρθρο ανοίγει ένα «χρονικό παράθυρο» για να υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις από τους τοπικούς άρχοντες.

Τι προβλέπεται για το «ψαλίδι» στις αντικειμενικές

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού των αντικειμενικών τιμών ζώνης ανά τ.μ., δηλαδή των τιμών εκκίνησης των περιοχών, οι οποίες είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων. Η επανάληψη της διαδικασίας θα γίνει κατόπιν υποβολής, από την 1η-12-2022 έως και την 31η-12-2022, της προβλεπόμενης γνώμης των δημοτικών συμβουλίων των οικείων δήμων.

Ο κάθε Δήμος θα έχει την δυνατότητα να υποβάλλει ενστάσεις και να καταθέσει τη γνώμη του για τις νέες αντικειμενικές οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022. Εφόσον οι ενστάσεις και τα στοιχεία που θα προσκομίσουν κριθούν επαρκή ώστε να δικαιολογούν αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης, το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε… νέα αναπροσαρμογή τους στη συνέχεια!

Ποιοι φόροι μειώνονται εφόσον συμφωνήσει το ΥΠΟΙΚ σε μείωση αντικειμενικών

Οι διορθώσεις αυτές θα επηρεάσουν μια σειρά από φόρους και τέλη που συνδέονται με τις αντικειμενικές αξίες, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος μεταβίβασης, κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών, κ.ά. Με άλλα λόγια, η ένσταση που θα κάνει ένας δήμος και η απόφαση που θα λάβει το ΥΠΟΙΚ ουσιαστικά θα καθορίσει και το ύψος του ΕΝΦΙΑ ή του φόρου μεταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους συνδέεται με ακίνητα, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει τελικά ο κάθε δημότης!

Αν και πρόκειται για μια κίνηση που οπωσδήποτε θα διορθώσει αδικίες, εντούτοις μάλλον διαμορφώνει συνθήκες που επιτρέπουν μικροπολιτικές συναλλαγές και πολιτική εκμετάλλευση.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ουσιαστικά μπαίνουμε σε μία φάση επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, από μηδενική βάση, σε χιλιάδες περιοχές της χώρας.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας ενδέχεται να ακυρωθούν οι αντικειμενικές αξίες που ορίστηκαν την 1η-1-2022 και να οριστούν νέες, πολύ χαμηλότερες!

Ο επανακαθορισμός των αντικειμενικών αξιών θα γίνει, συγκεκριμένα, στις περιοχές για τις οποίες θα αποδειχθεί η βασιμότητα των καταγγελιών των τοπικών δημοτικών αρχών ότι οι αυξήσεις οι οποίες επιβλήθηκαν την 1η-1-2022 αποφασίστηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη η δική τους γνώμη, ήταν υπέρμετρες και δεν δικαιολογούνταν από τα πραγματικά δεδομένα της κτηματαγοράς. Η προθεσμία υποβολής των σχετικών ενστάσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Για τον επανακαθορισμό θα ληφθούν υπόψη γνωμοδοτήσεις που θα κληθούν να υποβάλουν οι ίδιοι οι δήμοι της χώρας οι οποίοι διαμαρτύρονται για αδικαιολόγητα μεγάλες αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών στις περιοχές των χωρικών τους αρμοδιοτήτων.

ΠΗΓΗenikonomia.gr