Σύνταξη: Πώς θα βγείτε πριν από τα 67 με πλασματικά έτη – Τι μπορούν να αναγνωρίσουν οι ασφαλισμένοι σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ειδικά ταμεία [πίνακες]

49

Κώστας Κατίκος

Πλήρη σύνταξη πριν από τα 67 έχουν τη δυνατότητα να πάρουν οι ασφαλισμένοι από Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ειδικά ταμεία, κατοχυρώνοντας μικρότερα όρια ηλικίας με εξαγορές πλασματικών ετών.

Η κατοχύρωση ηλικίας προϋποθέτει να έχουν συγκεκριμένο αριθμό ημερών ή ετών ασφάλισης ως το 2010, το 2011 ή το 2012, και σε αυτό βοηθούν οι εξαγορές πλασματικού χρόνου.

Για να συμπληρωθούν «ένσημα» ως το 2010 αναγνωρίζονται 200 μέρες ανεργίας και 200 ασθένειας στη δεκαετία 2000-2009 και στρατιωτική θητεία (μετά το 58ο έτος).

Για να συμπληρωθούν «ένσημα» το 2011 αναγνωρίζονται μέχρι 4 έτη και για το 2012 μέχρι 5 έτη από στρατιωτική θητεία, ανεργία, σπουδές, χρόνο παιδιών, κενά ασφάλισης.

Για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 2013 και μετά αναγνωρίζονται ως 7 έτη για σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια.

Προσοχή: Οι γυναίκες που συνταξιοδοτούνται με διατάξεις μητέρων ΙΚΑ με ανήλικο τέκνο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικούς χρόνους λόγω τέκνων για να συμπληρώσουν τις 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 ή το 2012. Μπορούν όμως να αξιοποιήσουν άλλους χρόνους (σπουδών, κενά ασφάλισης, ανεργία). Ο περιορισμός ως προς την αναγνώριση χρόνου λόγω τέκνων ισχύει και για τις μητέρες με ανήλικο σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών εφόσον χρησιμοποιούν τις διατάξεις ΙΚΑ για την έξοδο (5.500 ένσημα και ανήλικο). Αντίθετα, στην περίπτωση που συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις μητέρων που προβλέπονται στα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών που χρειάζονται 25ετία ως το 2012 με ανήλικο, τότε μπορούν να συμπληρώσουν τα χρόνια που τους λείπουν αναγνωρίζοντας και πλασματικό χρόνο λόγω τέκνων.

Ευκαιρία για γρήγορη έξοδο καθώς και για προσαύξηση στη σύνταξη παρέχουν τα πλασματικά έτη στους ασφαλισμένους του Δημοσίου.

Καθοριστικός παράγοντας στις εξαγορές είναι να συμπληρώνεται η 25ετία ως το 2012 που αποτελεί και το κριτήριο της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ο συνολικός αριθμός ετών που μπορεί να αναγνωρίσει ένας ασφαλισμένος στο Δημόσιο είναι 4 ως 7 έτη και επιπλέον ως 5 έτη λόγω τέκνων, δηλαδή ο πλασματικός χρόνος που μπορεί να εξαγοραστεί στο Δημόσιο φτάνει ως και τα 12 έτη.

Στο Δημόσιο, για θεμελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων έως 31/12/2010 και μέχρι να συμπληρωθεί η 25ετία αναγνωρίζονται χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνος εκπαιδευτικής άδειας έως 5 έτη, χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, χρόνος τέκνων για τις μητέρες.

Για θεμελίωση από 1ης/1/2011 οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται ισχύουν τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25ετια) όσο και για τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου ασφάλισης.

Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται στο Δημόσιο από το 2011 και μετά είναι:

α) Χρόνος στρατιωτικής θητείας (όλος ο χρόνος).

β) Χρόνος σπουδών (όσα τα έτη της σχολής για το πτυχίο).

γ) Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας (ως 2 έτη).

δ) Πλασματικός χρόνος παιδιών ως 5 έτη (1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο και 2 έτη για το τρίτο. Από το τέταρτο και άνω δεν δίδεται πλασματικός χρόνος).

ε) Χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας μέχρι 6 ετών,

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες (άνδρες – γυναίκες ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ) και οι άνδρες ασφαλισμένοι ως αυτοαπασχολούμενοι στο ΕΤΑΑ έχουν τη δυνατότητα μέσω εξαγορών να κλειδώσουν την 35ετία ως το 2012 και να συνταξιοδοτηθούν μεταξύ 60 και 62 χωρίς να έχουν κατ’ ανάγκη 40 χρόνια ασφάλισης.

Για την 35ετία αναγνωρίζονται 4 και 5 έτη αντίστοιχα για να συμπληρωθεί στα έτη 2011 και 2012.

Χωρίς 35ετία ως το 2012 ή 40ετία στο σύνολο θα βγουν στα 67 αν είναι ασφαλισμένοι πριν από το 1993 (παλαιοί), ενώ οι νέοι από 1993 και μετά πρωτοασφαλισμένοι έχουν και την επιλογή για μειωμένη στα 62 με μια 15ετία εισφορών. Η μειωμένη καθιερώθηκε και ισχύει για τα Ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ για τους νέους από 1ης/1/1993 και μετά ασφαλισμένους, ενώ για τους παλαιούς υπάρχει μόνον πλήρης σύνταξη στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ή 62 με 40 έτη.

Σύνταξη μητέρων ΙΚΑ (ασφάλιση πριν από το 1993)

1.Πλήρης

5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 201658
Το 201759,6
Το 201861
Το 201962,6
Το 202064
Το 202165,6
Το 202267
5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 201659,6
Το 201760,9
Το 201862
Το 201963,3
Το 202064,6
Το 202165,9
Το 202267
  1. Μειωμένη
5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 201656,9
Το 201758,5
Το 201860,2
Το 201961,10
Από 1ης/1/202062

Σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)

  1. Πλήρης
Με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ή 52Ηλικία συνταξιοδότησης
201656,9
201758,5
201860,2
201961,1
202063,7
202165,3
202267
  1. Μειωμένη
Με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
201656,9
201758,5
201860,2
201961,1
202062

Το κόστος εξαγοράς πλασματικών χρόνων ασφάλισης στο Δημόσιο

Ετος υποβολής αίτησηςΚόστος εξαγοράς (εισφορά επί των τακτικών αποδοχών)
Εως 31/12/20166,67%
Το 201710%
Το 201813,34%
Το 201916,67%
Από 1ης/1/202020%

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ (για τους άνδρες)

Με 35ετία ως το 2012 (και από εξαγορές πλασματικών ετών)
Ηλικία 60Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 201861
Το 201961,3
Το 202061,6
Το 202161,9
Το 202262 με 40ετία
Με 35ετία μετά το 201362 και 40 έτη
Με λιγότερα από 40 έτη67

ΠΗΓΗeleftherostypos.gr