Τι προτείνουν στην Κυβέρνηση οι τράπεζες για τα στεγαστικά δάνεια

85

Μείωση της δόσης του στεγαστικού δανείου τους για όσα νοικοκυριά δυσκολεύονται στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους λόγω της ανόδου των επιτοκίων είτε με επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου είτε μέσα από ειδική ρύθμιση επιδότησης της αύξησης της δόσης με τη συνδρομή και του κράτους θα προβλέπει το πακέτο μέτρων που θα προτείνουν οι τράπεζες στο υπουργείο Οικονομικών.

Η επόμενη συνάντηση μεταξύ των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών και της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών έχει οριστεί για αυτή την Πέμπτη και σύμφωνα με πληροφορίες οι τράπεζες θα θέσουν στο τραπέζι τις δυνατότητες ρυθμίσεων που θα προσφέρουν στους πελάτες τους από την αρχή του χρόνου με μείωση της δόσης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου ή κεφαλαιοποίηση των τόκων για την περίοδο μετά τη ρύθμιση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να προωθήσουν μέτρα που δεν θα μειώνουν την καθαρή παρούσα αξία των οφειλών που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους σε βάθος χρόνου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να οδηγηθούν σε αναταξινόμηση των ενήμερων στεγαστικών δανείων και να πάρουν αυξημένες προβλέψεις, προκειμένου να καλύψουν τη ζημία που θα προκύψει.

Εναλλακτική λύση είναι η μείωση της δόσης ενός στεγαστικού δανείου με επιμερισμό της ζημίας και την ανάληψη μέρους του κόστους και από το κράτος, καλύπτοντας ένα τμήμα της αύξησης της δόσης του δανείου λόγω της ανόδου των επιτοκίων μέσω επιδότησης. Τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες δανειοληπτών που έχουν πραγματικό πρόβλημα και όχι στο σύνολο του στεγαστικού χαρτοφυλακίου που φαίνεται ότι εξυπηρετείται κανονικά, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις αθέτησης.

ΠΗΓΗnewsbomb.gr