Τον Ιούνιο του 2023 η διασύνδεση του μητρώου της ΑΑΔΕ με το ΓΕΜΗ
13 Νοέμβριου 2022 1Οικονομικές Ειδήσεις

56

Μετατίθεται για τον Ιούνιο του 2023 η αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) σύμφωνα με την αναθεώρηση του επιχ. σχεδίου της ΑΑΔΕ .

Άλλα έργα και δράσεις που μεταφέρονται το 2023 είναι επίσης :

Α/Α ΣΤΟ ΕΣ 2022ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΔΡΑΣΗΣΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ12/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07/2023
2Ανάπτυξη αγγλικής έκδοσης της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ12/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023
5Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive) Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους09/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03/2023
7Οριστικοποίηση Πλαισίου και Διαδικασίας Ψηφιακών Κοινοποιήσεων04/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 3/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: ΔΙΠΑΕΕ
11Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιοσδήποτε διοικητικής διαδικασίας
•Ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Web Service) με πιστωτικά Ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων
10/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 6/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΔΙΑΣ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
12Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων12/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: ΓΓΠΣΔΔ, ΔΙΑΣ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
13Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Επιστροφών φόρου -Μελέτη και επιχειρησιακές απαιτήσεις (03/2022) -Υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου εισοδήματος ΝΠ που είναι ενήμερα , χωρίς αίτηση.12/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03/2023
10Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετών09/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 4/2023 Προσθήκη εμπλεκόμενων: ΔΕΦΚ&ΦΠΑ, ΕΦΚΑ ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με παρακράτηση
18Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα12/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06/2023
22Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογούμενων μέσω Διασύνδεσης με το Μητρώο Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου06/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 4/2023 Προσθήκη εμπλεκόμενων: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ελληνική Αστυνομία
24Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)09/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 6/2023 Προσθήκη εμπλεκομένων: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΓΕΜΗ
37Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (λοιπές περιπτώσεις – πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο)11/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 9/2023
68Ένταξη των Τελωνειακών Υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατασχετήριο μέσω συστήματος Eispraxis12/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07/2023 Τροποποίηση εμπλεκομένων: ΔΕΕ αντί για ΔΕΛ
54Ανάπτυξη εφαρμογής για ψηφιακά αιτήματα και εγκρίσεις παραλαβής οχημάτων από αναπήρους μέσω διασύνδεσης με τον ΕΦΚΑ12/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09/2023
64Προμήθεια γεφυροπλαστιγγών σε 5 Τελωνεία12/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07/2023
25Υλοποίηση των προδιαγραφών για την εφαρμογή καταχώρησης, επεξεργασίας, ελέγχου, έγκρισης και παρακολούθησης των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις των 5Α, 5Β και 5Γ του ΚΦΕ12/2022Νέα Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11/2023

ΠΗΓΗtaxheaven.gr