ΒΟΕΑ ΜΤΣ: Η Κυβέρνηση μειώνει έως 50% το βοήθημα των παιδιών των Στρατιωτικών

113

Τα παιδιά των Στρατιωτικών ενδέχεται να χάσουν το μισό του δικαιούμενου ΒΟΕΑ άσχετα με το εάν οι γονείς τα “στάζουν” κάθε μήνα στο ΜΤΣ.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 6694/τεύχος Β/23 Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με το οποίο επέρχεται τροποποίηση στην υπό στοιχεία 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών “Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ” (ΦΕΚ Β’ 74/1984).

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, αποφάσισαν στις 25 Οκτωβρίου 2022, λαμβάνοντας υπόψιν πέραν των άλλων δύο πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (υπ’ αρ. 02/09/03-02-2022 και 13/01/19-08-2022), όπως η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, να αντικατασταθεί ως εξής:

“Το ύψος του >βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 άρτιων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού. Ως δικαιούμενο μέρισμα για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου θεωρείται αυτό που προβλέπεται από το άρθρο 1 του ν. 1106/80 (Α’ 301). Ειδικά για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες ασφάλισης που διανύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα”.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β’ 74), όπως τροποποιείται με το άρθρο 1 της παρούσας.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ΦΕΚ 74/1984 ανέφερε:

“Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 άρτιων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής αίτησης. Το ποσό αυτό σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό των 60 μηνιαίων καταβαλλόμενων μερισμάτων.”

“Με απλά λόγια, όταν δημιουργείται το δικαίωμα για το παιδί στην ηλικία των 25 ετών για απόδοση του ΒΟΕΑ, εφόσον ο γονέας είναι εν αποστρατεία, για τον υπολογισμό του ΒΟΕΑ, θα αφαιρούνται τα μισά έτη από αυτά που βρίσκεται σε αποστρατεία, ενώ έχει καταβάλει ΟΛΕΣ τις προβλεπόμενες εισφορές. Παράδειγμα: Συμπληρώνονται τα 25 έτη ηλικίας του παιδιού και ταυτόχρονα 25 έτη κρατήσεων ΒΟΕΑ του γονέα για το παιδί του. Εάν ο γονέας έχει καταβάλει κράτηση για ΒΟΕΑ 11 έτη ως εν ενεργεία και 14 έτη ως εν αποστρατεία, το ΒΟΕΑ θα υπολογισθεί για 18 έτη (11+7=18)! Αυτό έχει ως συνέπεια νέα σημαντική μείωση του ΒΟΕΑ.”, αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών – ΠΟΣ, Ταξίαρχος ε.α. Βασίλης Νικολόπουλος.

Παρέμβαση ΕΑΑΣ για ΒΟΕΑ

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού – ΕΑΑΣ σε επιστολή της προς τον ΥΕΘΑ Νικόλαο Παναγιωτόπουλο αναφέρει ότι η ρύθμιση αυτή είναι απαράδεκτη και μεροληπτική σε βάρος των εν αποστρατεία στελεχών και των οικογενειών τους, και αντίθετη προς τις αρχές της αναδιανεμητικής βάσης, της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης των γενεών, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε επί μακρόν η οργάνωση και η λειτουργία του αρχαιότερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας.

Η ΕΑΑΣ σημειώνει “ότι το χορηγούμενο ΒΟΕΑ στα τέκνα των στελεχών του ΣΞ, είναι σκανδαλωδώς χαμηλότερο από των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων”.

“Κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε”, αναφέρει η ΕΑΑΣ για το ΒΟΕΑ, “ότι όταν κατά βάση τα μικρότερα παιδιά λαμβάνουν χαμηλότερο βοήθημα, πρόκειται για πασιφανή διάρρηξη της διαγενεακής συνοχής και της αξιοπιστίας του συστήματος, που μόνο με κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια δεν έχει σχέση. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Α.Ν. 559/1937 η αποστολή του ΜΤΣ είναι διττή, ήτοι η οικονομική ενίσχυση διά παροχής μερίσματος, προικοδότησης (νυν ΒΟΕΑ), χρηματικού βοηθήματος στις απορφανιζόμενες οικογένειες μερισματούχων (δηλ. βοήθημα θανάτου) και η άσκηση κοινωνικής μέριμνας υπέρ μετόχων και μερισματούχων. Σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται ούτε προϋποτίθεται ο ρόλος της σχέσης εισφορών-παροχών στον καθορισμό του ΒΟΕΑ.”

“Υπό τις συνθήκες αυτές κάθε απόστρατος, λόγω ηλικίας, αναμένει υπομονετικά επί σειρά ετών για τα τέκνα του – που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι σε ηλικίες από Β’/Γ’ Λυκείου μέχρι μεταπτυχιακής φοίτησης, με δυσανάλογες για το εισόδημά τους απαιτήσεις σε φροντιστηριακά μαθήματα, έξοδα διαμονής/σίτισης/φοίτησης των τέκνων τους σε άλλες πόλεις από αυτές που οι ίδιοι διαμένουν, περαιτέρω για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κλπ -το σημαντικό αυτό βοήθημα ΒΟΕΑ, το οποίο με την υπογραφή σας επιθυμείτε να συρρικνώσετε!”, τονίζει η ΕΑΑΣ.

“Κύριε Υπουργέ. Θεωρούμε ότι παραπλανηθήκατε και υπογράψατε αυτήν την απόφαση που στρέφεται ευθέως κατά των εν αποστρατεία στελεχών και παρακαλούμε για την ανάκληση και μη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ. Υπάρχουν άλλοι τρόποι εξεύρεσης εσόδων και όχι η εύκολη μέθοδος των περικοπών και μάλιστα στα «εύκολα θύματα» που είναι οι απόστρατοι”, καταλήγει η επιστολή της ΕΑΑΣ προς τον ΥΕΘΑ Νίκο Παναγιωτόπουλο για το ΒΟΕΑ.

Ολόκληρη επιστολή της ΕΑΑΣ:

Αναδημοσιευση από το https://www.amyna.news/ellada/voea-fek-6694-2022/

Διαβάστε αναλυτικά

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.Φ. 951.1/101/1243962/Σ. 5091/2022 ΦΕΚ 6694/Β/23-12-2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2412/Φ.951/360/ 431347/17-1-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ» (Β’ 74).

Υπουργική Απόφαση 2412/Φ.951/360/431347/1984 – ΦΕΚ Β-74/15-2-1984 (Κωδικοποιημένη)

Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr