Γιατί οι γυναίκες δεν πληρώνονται όσο οι άνδρες

159

Οι Ελληνίδες λαμβάνουν 16,5% και οι Ευρωπαίες 13%, χαμηλότερο μισθό από τους άνδρες

Κώστας Παπαδής

Τεράστιες ανισότητες στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών καταγράφει μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ενώ διαφορές -αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο – διαπιστώνονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι γυναίκες στην Ελλάδα λαμβάνουν 16,5% χαμηλότερο μισθό από τους άνδρες για ίση εργασία, ενώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες. Το μέσο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ είναι φθάνει το 13%.

«Ροζ φόρος»: Το επιπρόσθετο κόστος του να είσαι γυναίκα

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ένα ευρώ που κερδίζει ένας άνδρας, μια γυναίκα κερδίζει 0,87 ευρώ. Οι γυναίκες θα πρέπει να δουλέψουν 1,5 μήνα παραπάνω κατά μέσο όρο για να καλύψουν τη μέση μισθολογική διαφορά.

Η μελέτη καταγράφει μισθολογικές ανισότητες μεταξύ κοινωνικών ομάδων και καθεστώτων απασχόλησης προσδιορίζουν ως έναν βαθμό το κοινωνικό κόστος της ακρίβειας. Χαρακτηριστική είναι η μισθολογική ανισότητα που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και μεταξύ εργαζομένων πλήρους και μερικής απασχόλησης όταν συνυπολογίζεται ο χρόνος εργασίας.

Το 2021 οι γυναίκες εργάζονταν σχεδόν τον ίδιο χρόνο με τους άνδρες, αλλά λάμβαναν 16,5% χαμηλότερο μισθό. Αντιστοίχως το 2019 οι γυναίκες λάμβαναν 17,5% χαμηλότερο μέσο μισθό. Αν και η διαφορά μεταξύ 2019 και 2021 αντανακλά μια μικρή αύξηση στις μισθολογικές αποδοχές των γυναικών, αυτή σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανή να περιορίσει το μισθολογικό χάσμα που παρατηρείται σε σχέση με τους άνδρες.

Σε χαμηλόμισθες θέσεις οι γυναίκες

Μία από τις κύριες αιτίες ύπαρξης αυτού του χάσματος είναι η υψηλή απασχόληση των γυναικών σε χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι από το τρέχον κύμα ακρίβειας θα επηρεαστούν άνισα τόσο οι μερικώς απασχολούμενοι σε σχέση με τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης όσο και οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, εξέλιξη που θα αυξήσει περαιτέρω τον κατακερματισμό της ελληνικής αγοράς εργασίας.

ΠΗΓΗot.gr