Εκτινάχθηκαν οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Ρωσία – 872,1 εκατ. ευρώ εμπορικό έλλειμμα

35

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Οκτώβριο 2022 ανήλθε σε 44,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 121,0% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021

Τον Οκτώβριο 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 916,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 87,7% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 που ήταν 488,2 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Οκτώβριο 2022 ανήλθε σε 44,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 121,0% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 που ήταν 20,1 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Οκτώβριο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 872,1 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση 141,9% την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 7.749,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 141,9% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021 που ήταν 3.203,3 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 ανήλθε σε 137,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 14,1% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021 που ήταν 159,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 7.612,5 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Το έτος 2021, 655 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 639 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία. Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 4.302,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 46,7% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 2.933,5 εκατ. ευρώ.  Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 206,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 28,0% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 161,4 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το έτος 2021 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 4.095,8 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Τα κυριότερα προϊόντα εισαγωγών και εξαγωγών του διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Ρωσίας για το 2021 και τον Οκτώβριο 2022. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
ΠΗΓΗimerisia.gr