ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν οι κατασχέσεις το 2020 – Τα στοιχεία των υποθηκοφυλακείων

63

Τι δείχνουν τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΕΛΣΤΑΤ

Mείωση κατά 37% καταγράφτηκε στις πράξεις κατασχέσεων που καταχωρίζονται στα υποθηκοφυλακεία της χώρας το 2020 σε σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε και επεξεργάστηκε η ΕΛΣΤΑΤ. Συνολικά, τελέστηκαν 27,4% λιγότερες πράξεις εισπράθηκαν 19,8% λιγότερα δικαιώματα.

Τα στοιχεία προέρχονται από ετήσια έρευνα που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ με την οποία συγκεντρώνονται στοιχεία από τα έμμισθα και άμισθα γραφεία, που λειτουργούν υπό την αιγίδα των Εισαγγελιών των Πρωτοδικείων, στα οποία υπάγονται. Ειδικότερα:

•      Το έτος 2020 επί συνόλου 367 ενεργών Υποθηκοφυλακείων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα (κάλυψη 95,3%), τελέστηκαν 448.797 πράξεις και εκδόθηκαν 1.840.711 αντίγραφα και πιστοποιητικά. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από τα δικαιώματα, ανέρχεται σε 106.410 χιλιάδες ευρώ, εκ των οποίων το 45,0% αναλογεί σε δικαιώματα Πάγια, ΤΑΧΔΙΚ, ΕΚΧΑ, το 29,9% σε δικαιώματα του Δημοσίου και το 25,1% σε δικαιώματα των Υποθηκοφυλακείων.

•      Από τη σύγκριση των πράξεων του έτους 2020 με τις αντίστοιχες πράξεις του έτους 2019, παρατηρείται μείωση 27,4% στις πράξεις και 19,8% στα εισπραχθέντα δικαιώματα.

•      Ως προς την κατανομή των πράξεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2020, βάσει της κατηγοριοποίησης που ακολουθείται, τη μεγαλύτερη κίνηση παρουσιάζουν οι μεταγραφές (58,8%), ακολουθούμενες από τις λοιπές πράξεις (17,8%) και από τις υποθήκες (15,8%). Αντίθετα οι κατασχέσεις και οι διεκδικήσεις παρουσιάζουν μη σημαντική κίνηση, 3,8% και 3,4% αντίστοιχα (Γράφημα 4).

•      Ο αριθμός των πράξεων μεταγραφών, κατά το έτος 2020, ανήλθε σε 264.098 πράξεις παρουσιάζοντας μείωση 31,3% σε σχέση με το 2019 ενώ η αξία συναλλαγών τους ανήλθε σε 11.979 εκατ. ευρώ έναντι 14.104 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας μείωση 15,1%. Στο σύνολο των μεταγραφών οι αγοραπωλησίες αντιστοιχούν στο 30,8%.

•      Από τη σύγκριση των καταχωρηθεισών πράξεων αγοραπωλησιών των δύο τελευταίων ετών (2020/2019), προκύπτει μείωση στις πράξεις αγοραπωλησιών 24,9% και αντίστοιχα μείωση στην αξία συναλλαγών 19,0%.

•      Ο αριθμός των πράξεων υποθηκών, το έτος 2020, παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 2019 κατά 19,9%, δηλαδή 71.119 πράξεις το 2020 έναντι 88.766 πράξεων το 2019. Από το σύνολο των πράξεων υποθηκών, του έτους 2020, το 8,8% αντιστοιχεί σε υποθήκες υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το 91,2% σε λοιπές πράξεις υποθηκών (Πίνακας 5, Γραφήματα 9, 10 και 11).

•      Ως προς την ανάλυση των πράξεων κατασχέσεων συγκριτικά τα δύο τελευταία έτη (2020/2019), παρουσιάζεται μείωση κατά 37,0%. Κατά το έτος 2020, από το σύνολο των 17.116 καταχωρηθεισών πράξεων κατασχέσεων, οι 2.341 προήλθαν από πράξεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και οι 14.775 από λοιπές πράξεις, ποσοστό κατανομής 13,7% και 86,3% αντίστοιχα.

•      Η αξία συναλλαγών στις καταχωρηθείσες πράξεις κατασχέσεων, κατά το έτος 2020, παρουσίασε μείωση κατά 55,7% σε σχέση με το έτος 2019 και ανήλθε σε 1.968 εκατ. ευρώ έναντι 4.444 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Από την κατανομή της αξίας συναλλαγών κατασχέσεων παρατηρείται ότι το 68,9% αφορά στην αξία κατασχέσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το 31,1% στην αξία των λοιπών πράξεων κατασχέσεων.

•      Οι καταχωρηθείσες πράξεις ενεχύρων για τα δύο τελευταία έτη (2020/2019), παρουσιάζουν αύξηση στις πράξεις κατά 5,8% και αύξηση στην αξία συναλλαγών κατά 8,1%.

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό ανταπόκρισης στην έρευνα τα έτη 2017, 2018 και 2019 ήταν 95,7%, 93,6 και 95,1% αντίστοιχα.

ΠΗΓΗot.gr