Σε διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για τις Ένοπλες Δυνάμεις

48

Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η βελτίωση της μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, η επίλυση ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, ο εξορθολογισμός στρατολογικών διατάξεων και η αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής.

Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού, λαμβάνονται μέτρα μέριμνας προσωπικού, ρυθμίζονται ζητήματα οικονομικής φύσης, σταδιοδρομίας και εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, επικαιροποιείται το νομικό πλαίσιο που διέπει τον θεσμό της Εθνοφυλακής και αντιμετωπίζονται ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα υφίστανται ανεπίλυτα προβλήματα που αφορούν στη μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως η μη ύπαρξη ταμείων πρόνοιας για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, σε αντίθεση με το Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο διαθέτει ταμείο πρόνοιας από το 1954 [ν.δ. 2997/1954, (Α΄ 210)].

Επιπρόσθετα, οι διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην ένταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειδικές καταστάσεις για λόγους υγείας δυσχεραίνουν τη λήψη σχετικής απόφασης από το ανώτατο συμβούλιο του οικείου Κλάδου ή από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και δημιουργούν στρεβλώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Τέλος, διαπιστώθηκαν δυσχέρειες κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά στις παροχές και στη λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων Στρατού και Ναυτικού, στην απόδοση λογαριασμού για τα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ), καθώς επίσης και στα ζητήματα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων

Μπορείτε να συμμετέχετε στη δημόσια διαβούλευση εδώ.

ΠΗΓΗlawspot.gr