Σε ΦΕΚ η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας

84

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 222/4-12-2022 το Π.Δ. 80 με τίτλο “Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου”

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

ΠΗΓΗe-forologia.gr