Έρχονται επιεικέστερες ποινές για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

37

Αθανάσιος Κουκάκης

Επιεικέστερο έναντι των εισπρακτικών  εταιρειών που παραβιάζουν τη νομοθεσία κατά την ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, καθίσταται το νομοθετικό πλαίσιο με διατάξεις που περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Ανάπτυξης.  

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται αλλαγές στις αρχές συναλλακτικής συμπεριφοράς, αλλά και στους κανόνες λειτουργίας και κρατικής εποπτείας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, με τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις να προβλέπουν «δεύτερη ευκαιρία» σε βάρος όσων παραβιάζουν το νόμο.

Το σημερινό πλαίσιο προβλέπει πως με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης επιβάλλεται σε βάρος των εταιρειών και των δανειστών που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου πρόστιμο από 5.000 έως 500.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. Στη βάση των υφιστάμενων διατάξεων ο υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει την προσωρινή διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από 1 έως 6 μήνες.

Οι αλλαγές που έχουν τεθεί σε διαβούλευση με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης είναι λιγότερο αυστηρές ως προς τις κυρώσεις, καθώς προτείνεται σε περίπτωση παράβασης που αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οφειλετών, η ποινή να σταθμίζεται και να επιβάλλεται αφού πρώτα έχει υπάρξει σύσταση συμόρφωσης.

Αναλυτικότερα, με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου προτείνεται να επιβάλλεται:

α) Σύσταση συμμόρφωσης εντός προθεσμίας και άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον ή, αν ο ελεγχόμενος έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον,

β) Πρόστιμο από 5.000 έως 500.000 ευρώ. Αν εντός της τελευταίας πενταετίας, πριν από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, έχουν εκδοθεί σε βάρος του παραβάτη περισσότερες από μια αποφάσεις επιβολής προστίμου, για παραβάσεις του νόμου το ανώτατο ύψος του προστίμου ορίζεται σε 1 εκατ. ευρώ.

Για την επιβολή των κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

  • η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης,
  • ενέργειες του παραβάτη με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές,
  • προηγούμενες παραβάσεις του παρόντος,
  • το οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο παραβάτης.
ΠΗΓΗnewsbomb.gr