Από Φεβρουάριο τέλος οι ουρές για πολίτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους. Μέσω solon.gov.gr όλα τα πιστοποιητικά κληρονομιάς και διαθήκης

94

Με ένα κλικ θα εκδίδονται όλα τα πιστοποιητικά κληρονομιάς και διαθήκης και θα εκδίδεται μέσω του solon.gov.gr, σε πρώτη φάση για τα δικαστήρια που είναι διασυνδεδεμένα στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων Ποινικής και Πολιτικής ΟΣΔΔΥ-ΠΠ.

Το ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομιάς” γίνεται πραγματικότητα! Από αρχές Φεβρουαρίου προχωρεί η ψηφιακή ενοποίηση εγγράφων που βεβαιώνουν την ύπαρξη ή μη έννομης σχέσης που συνδέεται με κληρονομικό δικαίωμα, εν ολίγοις το ψηφιακό πιστοποιητικό που αντικαθιστά 4 και ουσιαστικά κόβει τις ατελείωτες αναμονές στην ουρά για πολίτες, συμβολαιογράφους και δικηγόρους.

Το πιστοποιητικό θα λαμβάνεται με ένα κλικ μέσω του solon.gov.gr, σε πρώτη φάση για τα δικαστήρια που είναι διασυνδεδεμένα στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων Ποινικής και Πολιτικής ΟΣΔΔΥ-ΠΠ. Σε όσα δεν έχουν ενταχθεί ακόμα ο πολίτης θα υποβάλλει την αίτηση μέσω ΚΕΠ ή με φυσική παρουσία στη γραμματεία τους.

Το σχέδιο που υλοποιείται ψηφίστηκε το καλοκαίρι και ενοποιεί-ψηφιοποιεί τα εξής πιστοποιητικά:

α) πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομίας από το Ειρηνοδικείο ή το Πρωτοδικείο,

β) πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης από το Ειρηνοδικείο ή το Πρωτοδικείο,

γ) πιστοποιητικό περί προσβολής – αμφισβήτησης ή μη κληρονομικού δικαιώματος από το Πρωτοδικείο και

δ) πιστοποιητικό περί αναγγελίας ή μη κληρονομικού δικαιώματος από Ειρηνοδικείο.

ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομιάς

FREEPIK

Όπως περιέγραφε η αιτιολογική έκθεση “τα ανωτέρω πιστοποιητικά εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, έναν ενιαίο λειτουργικό σκοπό, αυτόν της γνωστοποίησης της πραγματικής κατάστασης που διαμορφώνεται μετά την κληρονομική διαδοχή στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή στον συμβολαιογράφο, ώστε να ολοκληρωθούν κάθε φορά οι απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες, γεγονός που καθιστά πρόσφορη την ενοποίησή τους.

Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνονται τα φυσικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις, οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και άλλες κατηγορίες προσώπων, εξοικονομείται χρόνος και αποφεύγεται ταλαιπωρία για την απόκτηση διαφορετικών πιστοποιητικών που βεβαιώνουν έννομες σχέσεις που πηγάζουν από το ίδιο βιοτικό συμβάν”.

Όπως είπε μιλώντας στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ο Γενικός γραμματέας Ψηφιακής διακυβέρνησης και απλούστευσης διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομιάς έχει χρονική διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών από την έκδοσή του και το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

ΠΗΓΗdikastiko.gr