Η Ελλάδα η χώρα της ΕΕ με το μικρότερο ποσοστό στεγαστικών δανείων

27

Το χαμηλότερο στην Ευρώπη είναι το ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών που βαρύνεται με στεγαστικό δάνειο, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα της UBS. 

Μόλις το 11,8% παρουσιάζεται εκτεθειμένο στο ρίσκο των υψηλότερων επιτοκίων, καθώς τα υπόλοιπα νοικοκυριά είτε είναι ενοικιαστές (26,7%) είτε είναι ιδιοκτήτες χωρίς στεγαστικό δάνειο. Στη Νορβηγία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 61,4% και στην Ολλανδία 60,4%. H χαμηλή έκθεση των ελληνικών νοικοκυριών στα στεγαστικά δάνεια συνδέεται με τη δεκαετή οικονομική κρίση και με το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης.

Η χαμηλή έκθεση των ελληνικών νοικοκυριών στην αγορά της στεγαστικής πίστης οφείλεται σε μια σειρά από λόγους, οι οποίοι απορρέουν από τη μεσολάβηση της οικονομικής κρίσης. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών πραγματοποιήθηκε μια ευρεία διαδικασία εκκαθάρισης των κόκκινων στεγαστικών δανείων, το ύψος των οποίων υπολογίζεται ότι έφτασε τα 45 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, από το 2010 και μετά, η ζήτηση για νέες χορηγήσεις στεγαστικών δανείων κατέρρευσε, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, ενώ και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα δεν ήταν σε θέση να επεκταθεί περαιτέρω στην αγορά στεγαστικής πίστης, ακριβώς λόγω του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έπρεπε να διευθετήσει.

Σημειωτέον δε ότι η αυστηροποίηση των κριτηρίων πιστοληπτικής ικανότητας και η επιδείνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό για τη μεγάλη πλειονότητα των νοικοκυριών. Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αντιστραφεί πλήρως η κατάσταση στην αγορά ακινήτων, σε σχέση με την περίοδο πριν από την οικονομική κρίση.

Συγκεκριμένα, σήμερα, υπολογίζεται ότι το 75% του όγκου των αγορών ακινήτων πραγματοποιείται με μετρητά, χωρίς τη μεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος. Αντιθέτως, πριν από το 2010, η εικόνα ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη, καθώς το 75% των συναλλαγών ολοκληρωνόταν με τη συνδρομή τραπεζικού δανεισμού και μόνο το υπόλοιπο 25% με μετρητά.

ΠΗΓΗnewsbomb.gr