ΚΗΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Διορθώσεις-Συμπληρώσεις στη διάρκεια της Ανάρτησης

48

Διαπίστωσα σφάλματα και θέλω να τα διορθώσω.

Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με το είδος των σφαλμάτων:

Αν υπάρχουν προφανή σφάλματα, συμπληρώνετε την Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς κόστος εντός της προβλεπόμενης για κάθε περιοχή προθεσμίας. Για παράδειγμα:

  • Έχει καταχωρηθεί εσφαλμένα το πατρώνυμό σας
  • Έχει γίνει αναριθμητισμός στον αριθμό συμβολαίου
  • Έχουν καταχωρηθεί εσφαλμένα ο τόμος και ο αριθμός μεταγραφής του συμβολαίου σας
  • Έχουν  καταχωρηθεί εσφαλμένα ο όροφος ή το εμβαδόν του διαμερίσματός σας

Αν, τέλος, υπάρχουν πιο σοβαρά σφάλματα, συμπληρώνετε την Αίτηση Διόρθωσης. Η  αίτηση απαραίτητα πρέπει να συνοδεύεται μ’  όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την θεμελίωσή της. Υποβάλλεται εντός προθεσμίας 2 μηνών, για τους κατοίκους εσωτερικού, και 4 μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού, και υπόκειται σε τέλος 5 Ευρώ.

Ποια θεωρούνται σοβαρά σφάλματα;

Πρόκειται για περιπτώσεις που δεν εμφανίζεται η ιδιοκτησία που δηλώσατε, υπάρχουν σφάλματα τα οποία αφορούν στα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου σας (πχ εμβαδόν, όρια ιδιοκτησίας) ή  γίνεται αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας). Για παράδειγμα:

  • Είχατε υποβάλλει δήλωση για ένα ακίνητο αλλά δεν εμφανίζεται στο όνομά σας (δεν σας αναγνωρίστηκε η κυριότητα ή ποσοστό αυτής)
  • Δεν έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου
  • Η ιδιοκτησία σας βρίσκεται σε άλλη θέση
  • Το  εμβαδόν (τετραγωνικά μέτρα) ή και το σχήμα  του ακινήτου σας διαφέρουν σημαντικά από αυτά που δηλώσατε.

Πως υποβάλω αίτηση διόρθωσης;

Ψηφιακά, ΕΔΩ μέσω κωδικών TAXIS, επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών.

Κατ’ εξαίρεση και μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να υποβληθεί σε αυτό, μόνο με ραντεβού.

Δείτε εδώ τα στοιχεία του Γραφείου, επιλέγοντας Νομό και περιοχή.

Δείτε εδώ, στα έντυπα της Ανάρτησης, το Έντυπο Διόρθωσης και το Έντυπο Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος (Η υποβολή αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος είναι δωρεάν).

Χρειάζομαι επιπλέον πληροφορίες.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε με το τοπικό Γραφείο Κτηματογράφησης. Πατήστε ΕΔΩ για να βρείτε τα στοιχεία του Γραφείου, επιλέγοντας Νομό και περιοχή.

Θέλω να υποβάλω συμπληρωματικά στη δήλωση μου κάποιο έγγραφο που εκκρεμεί.

Σε αυτήν την περίπτωση συμπληρώνετε την Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων (πχ  πιστοποιητικό μεταγραφής του συμβολαίου σας)

Πώς πρέπει να δηλώσω ένα ακίνητο που απέκτησα με χρησικτησία και στην Ανάρτηση φαίνεται ως «Αγνώστου Ιδιοκτήτη»;

Θα πρέπει να το δηλώσετε καταθέτοντας ένσταση κατά του πίνακα της Ανάρτησης, την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσετε υποχρεωτικά και στο Ελληνικό Δημόσιο.

Αν δεν έχω δηλώσει ένα ακίνητο, μπορώ να το κάνω στην Ανάρτηση;

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά, έκδοση οικοδομικής άδειας).

Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα, μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης.

Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου, το οποίο σύντομα θα θεσμοθετηθεί.

Κατά συνέπεια:

Μπορείτε να υποβάλετε ακόμα και σήμερα τη δήλωσή σας, είτε ψηφιακά ΕΔΩ

είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης, μετά από ραντεβού.

ΠΗΓΗktimatologio.gr