Μία ακόμη απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ 823/2022), που κρίνει ότι οι εταιρίες διαχείρισης τραπεζικών απαιτήσεων, που τιτλοποιήθηκαν, του Ν. 3165/2003, δεν νομιμοποιούνται ως μη δικαιούχοι διάδικοι

225