Νέα δικαίωση για πατέρα: Ανέλαβε την επιμέλεια τέκνων – Η βίαιη συμπεριφορά και οι συχνές βραδινές έξοδοι έκριναν ακατάλληλη τη μητέρα

175

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υποχρεώνει τη μητέρα να μετοικήσει από την οικογενειακή στέγη.

Την επιμέλεια των τριών ανήλικων τέκνων στέρησε Δικαστήριο από μητέρα, που κρίθηκε ακατάλληλη, δίνοντας έτσι νέα δικαίωση για πατέρα που διεκδίκησε και ανέλαβε την ανατροφή τους. Μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, τα δύο αγόρια της οικογένειας είχαν στο μεταξύ ενηλικιωθεί κι έτσι αναλαμβάνει την επιμέλεια της ανήλικης κόρης τους.

Σύμφωνα μάλιστα με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η μητέρα υποχρεώνεται να μετοικήσει από την οικογενειακή στέγη, όπου διέμενε με τα παιδιά μετά τον χωρισμό με τον προσφεύγοντα, στην ιδιοκτησία του οποίου ανήκει η κατοικία. Παράλληλα, προβλέφθηκε προσωπική κράτηση ενός μήνα και χρηματική ποινή 500 ευρώ για κάθε παράβαση όσων προβλέπονται στην απόφαση.

Νέα δικαίωση για πατέρα

Freepik

Νέα δικαίωση για πατέρα: Το χρονικό της υπόθεσης

Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις …-9-2002,στο Δημαρχείο του Δήμου … εντός του οποίου απέκτησαν τρία τέκνα, τον ήδη ενήλικο …, ο οποίος γεννήθηκε την ….09.2003, τον ήδη ενήλικο … ο οποίος γεννήθηκε την …09.2004, και την … η οποία γεννήθηκε την ….03.2008. Οικογενειακή στέγη τους αποτέλεσε το υπό στοιχείο … διαμέρισμα που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στο … Αττικής, επί της οδού … αριθ. … κυριότητος του πατέρα. Η έγγαμη συμβίωση τους αρχικώς υπήρξε ομαλή, σταδιακά ωστόσο, άρχισαν δημιουργούνται προστριβές στο ζευγάρι, οι οποίες εντάθηκαν από τα μέσα του έτους 2020, με αποτέλεσμα αυτή να διακοπεί οριστικά, το φθινόπωρο του ίδιου έτους.

Μετά τη διάσπαση της συμβίωσης, τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων διέμειναν αρχικώς στην οικογενειακή στέγη με την μητέρα τους, κατόπιν χορήγησης στις …-10-2020 προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία της ανατέθηκε η προσωρινή επιμέλεια τους και διατάχθηκε η μετοίκηση του πατέρα.

Έντονες διενέξεις και οι μηνύσεις της μητέρας

Το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας, με την ενηλικίωσή του μετακόμισε στο σπίτι του πατέρα του, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά της μητέρας.

«Πιθανολογήθηκε ότι η με τον τρόπο αυτό διαμορφωθείσα κατάσταση διαμονής, δεν εξελίχθηκε ομαλά για τα τέκνα, αφού εξαρχής δημιουργήθηκαν έντονες διενέξεις μεταξύ της μητέρας και των δύο αρρένων τέκνων, … και … με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο από αυτά, … αμέσως μετά την ενηλικίωση του, να μετακομίσει στο σπίτι που διέμενε – μετά την μετοίκηση του – ο πατέρας του» αναφέρεται στην απόφαση.

«Η αιτία των προστριβών ήταν σύμφωνα με το προαναφερθέν μεγαλύτερο τέκνο της οικογένειας το γεγονός ότι η μητέρα επεδείκνυε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά, λεκτική και σωματική, ενώ ταυτόχρονα είχε ερωτικής φύσεως επικοινωνίες με διάφορους άντρες και είχε συχνές βραδινές εξόδους, με αποτέλεσμα να μην ασκεί προσηκόντως την επιμέλεια των τέκνων της» προστίθεται.

Νέα δικαίωση για πατέρα

Freepik

Η μητέρα τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του έτους 2021 υπέβαλε μηνύσεις κατά των δύο αγοριών, ενώ – όπως τονίζεται – «την ίδια περίοδο δεν ασχολείτο ενεργά με την επιμέλεια του δεύτερου γιού της, … που ήταν τότε εισέτι ανήλικος και εξακολουθούσε να διαμένει μαζί της, αφού, όπως προκύπτει από σχετικές ενημερώσεις του 2ου ΓΕΛ … το ανήλικο δεν παρακολουθούσε τακτικά το σχολείο, έχοντας κάνει από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο του έτους 2021 ήδη 56 απουσίες».

Εισαγγελική παρέμβαση για τις συνθήκες διαβίωσης

Μετά την υποβολή των μηνύσεων από τη μητέρα, η αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών παρήγγειλε τη σύνταξη έκθεσης για τις συνθήκες διαβίωσης στην οικογενειακή στέγη, η οποία διενεργήθηκε από κοινωνική λειτουργό.

Η τελευταία, με την έκθεση της και αφού συνεκτίμησε την επικοινωνία που είχε με την μητέρα, τα ανήλικα τέκνα, τον πατέρα καθώς και μαρτυρίες συνοίκων και ανθρώπων του περιβάλλοντος της οικογένειας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η λήψη επιμέλειας των τέκνων από τον πατέρα κρίνεται ως η πιο επιβεβλημένη.

Επίσης στην απόφαση αναφέρεται πως ο πατέρας εργάζεται ως ασφαλιστικός πράκτορας με ευέλικτο ωράριο, ενώ έχει στενούς δεσμούς με την ανηψιά του, δασκάλα, η οποία έχει πολύ καλές σχέσεις και με τα τέκνα των διαδίκων και μπορεί να συνδράμει, ως εκπαιδευτικός, ιδίως την ανήλικη.

Αντιθέτως, η μητέρα παρότι σύμφωνα με την έκθεση της κοινωνικής λειτουργού ανέφερε ότι πραγματοποιεί ταξίδια στο Ντουμπάι και ετησίως για σκι, δηλώνει άνεργη.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

«Με βάση τα προαναφερθέντα πιθανολογείται το πραγματικό συμφέρον του εισέτι θήλεος ανηλίκου τέκνου των διαδίκων κατατείνει στην ανάθεση της αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειας του στον αιτούντα-πατέρα του. Ο τελευταίος κρίνεται άξιος και ικανός να αναθρέψει και να διαπαιδαγωγήσει συνετά το τέκνο του και να συμβάλλει θετικά στην περαιτέρω ομαλή ψυχοσωματική του ανάπτυξη» σημειώνει η απόφαση.

Νέα δικαίωση για πατέρα

Freepik

Παράλληλα, ορίζει πως «ενόψει της αυξημένης έντασης που υπάρχει στις σχέσεις μεταξύ των διαδίκων, η συμβίωση τους εγκυμονεί κινδύνους, προς αποφυγή δε μεγαλύτερης οξύτητας στις σχέσεις τους και δημιουργίας απρόβλεπτων καταστάσεων, επιβάλλεται η χωριστή διαβίωση τους, διατασσομένης της μετοίκησης της καθ’ ης (σ.σ. μητέρας) η αίτηση από την οικογενειακή στέγη, ήτοι από το υπό στοιχείο … διαμέρισμα που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στο … Αττικής, επί της οδού … αριθ. … κυριότητος του αιτούντος- καθ’ ου η αίτηση (σ.σ. πατέρα).

Επισημαίνεται ότι, «η κατά τα παραπάνω ρύθμιση της συζυγικής οικίας, εξυπηρετεί προσφορότερα και το συμφέρον του ανήλικου τέκνου, το οποίο θα συνεχίσει να κατοικεί στην οικογενειακή στέγη, χωρίς να διαταράσσεται, περαιτέρω, η ζωή του και να επιβαρύνεται επιπλέον συναισθηματικά αλλάζοντας τόπο και χώρο κατοικίας».

ΠΗΓΗdikastiko.gr