ΣτΠ: Αντικαθίσταται ο όρος «αγνώστου πατρός» σε απόφαση του ΥΠΕΣ (έγγραφο)

88

Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι στην Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών ΥΑ 312/23.4.2019 (ΦΕΚ 1600 2019), που εκδόθηκε σε υλοποίηση της πρότασης της Αρχής για την καταχώρηση των στοιχείων του ενός μόνο νόμιμου γονέα στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης παιδιών υιοθετημένων από μόνο γονέα, είχε εμφιλοχωρήσει ο όρος «αγνώστου πατρός» στην περίπτωση των παιδιών με μόνη θετή μητέρα.

Η Αρχή επισήμανε προς τον αρμόδιο Υπουργό ότι ήδη από τη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου του έτους 1983, καταργήθηκαν οι διατάξεις περί γνησιότητας του τέκνου αφενός και εξώγαμων τέκνων αφετέρου, με αποτέλεσμα να επέλθει νομική εξομοίωση των παιδιών που γεννήθηκαν είτε μέσα σε γάμο είτε χωρίς αυτόν.

Αντίστοιχα, στη διοίκηση εγκαταλείφθηκε η φράση «αγνώστου πατρός», που προκαλούσε μειωτικούς συνειρμούς συνδεδεμένους με την προηγούμενα υποδεέστερη νομική θέση των παιδιών που είχαν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων, οπότε η ένδειξη Α.Π. αποδιδόταν έκτοτε ως «άνευ πατρωνύμου».

Τέλος, η εντελώς πρόσφατη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου (Ν.4800/2021) επέφερε την πλήρη εξομοίωση των παιδιών που γεννήθηκαν χωρίς γάμο/σύμφωνο συμβίωσης με εκείνα που γεννήθηκαν εντός γάμου ή συμφώνου, δεδομένου ότι πλέον η γονική μέριμνα των πρώτων ασκείται συνολικά και από τους δύο γονείς, από την αναγνώριση, χωρίς την πρόσθετη προϋπόθεση της συμφωνίας της μητέρας ή της έκδοσης δικαστικής απόφασης (νέο άρθρο 1515 ΑΚ).

Για τους λόγους αυτούς, ο Συνήγορος πρότεινε την αντικατάσταση της παρωχημένης και μειωτικής έκφρασης «αγνώστου πατρός» που παρεισέφρησε στην ΥΑ μετά από δεκαετίες αχρησίας της, από την ένδειξη «αδυναμία καθορισμού», η οποία είχε επιλεγεί στην ίδια απόφαση, ως καταχώρηση στη θέση των στοιχείων μητέρας, στην περίπτωση παιδιών υιοθετημένων από μόνο πατέρα.

Η πρόταση της Αρχής έγινε δεκτή και η με ΑΠ 69004/Σ.15417/19-10-2022 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 5511) τροποποίησε την προαναφερόμενη ΥΑ 312/23.4.2019, οπότε πλέον στο Μητρώο Πολιτών επιλέγεται η ένδειξη ‘αδυναμία καθορισμού’ στη θέση των στοιχείων πατέρα, στην περίπτωση των παιδιών που υιοθετούνται από μόνη γυναίκα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

ΠΗΓΗaftodioikisi.gr