ΣτΠ: Διαγραφή οφειλής ύδρευσης που οφειλόταν σε βλάβη υδρομέτρου

76

Ο Συνήγορος του Πολίτη κλήθηκε να διαμεσολαβήσει κατόπιν αναφοράς πολίτη με αίτημα την διαγραφή της οφειλής του υπέρογκου ποσού των 102.986,16 ευρώ βάσει ειδοποιητηρίου λογαριασμού ύδρευσης από το Δήμο Διονύσου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή απευθύνθηκε προς το Δήμο Διονύσου προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και ενέργειες. Το Τμήμα Ύδρευσης του Δήμου συμπέρανε ότι η οφειλή οφείλεται σε βλάβη του υδρομέτρου για το οποίο ο καταναλωτής δε έφερε ευθύνη.

Κατόπιν της διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη και έπειτα από εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας και με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου πραγματοποιήθηκε η διαγραφή της χρέωσης του ποσού των 102.966,32 ευρώ που αφορά την ύδρευση και η οφειλή περιορίστηκε στο υπόλοιπο της οφειλής, ήτοι στο πάγιο των 19,84 ευρώ.

ΠΗΓΗlawnet.gr