Διευκολύνεται η υποβολή φορολογικών δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού

62

Διευκολύνεται περαιτέρω η διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού.

Ειδικότερα, είναι πλέον δυνατή η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού οι οποίοι δεν διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα και δεν έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ, καθώς η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ως ουσιαστική φορολογική τους υποχρέωση που απορρέει από τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εκπληρώνεται από τους ίδιους.

Ωστόσο, αναγκαία προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή η υποβολή των εν λόγω φορολογικών δηλώσεων είναι η προηγούμενη επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των φορολογουμένων (των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των τηλεφώνων τους) μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE».

Από τις 25 Μαρτίου θα μπορούν οι φορολογούμενοι κάτοιλοι εξωτερικού να ξεκινήσουν την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων και όσοι επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώνουν σταδιακά τις οφειλές τους παρά το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή της πρώτης δόσης παραμένει η 31η Ιουλίου 2023.

Οι φορείς και τα λογιστήρια επιχειρήσεων θα πρέπει έως τις 28 Φεβρουαρίου να αποστείλουν εκκαθαριστικά αποδοχών και οι τράπεζες τα στοιχεία των συναλλαγών των φορολογουμένων. Σημειώνεται ότι και εφέτος ο φόρος θα καταβληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις

ΠΗΓΗnewsbomb.gr