Δικαίωμα στη λήθη για δραστηριότητες εταιρείας; Παραπομπή στην Ολομέλεια της Αρχής υπόθεσης σχετικά με αίτημα διαγραφής αποτελεσμάτων αναζήτησης στη Google (ΑΠΔΠΧ 1/2023)

34

Κρίσιμα στοιχεία για την παραπομπή η ιδιαίτερη σπουδαιότητα και σημασία του ζητήματος και η ύπαρξη συναφών υποθέσεων επί καταγγελιών για δικαίωμα διαγραφής που ήδη εκκρεμούν στην Ολομέλεια

ωση, κατά τα προαναφερθέντα, παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, παράλληλα δε έχει γενικότερη σημασία για το σύνολο των σχετικών εκκρεμών καταγγελιών κατ’ αρ. 8 παρ. 1 εδ. β’ του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής (ΦΕΚ Β’ 879/25.02.2022).

[…]

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Το Τμήμα της Αρχής παραπέμπει την κρινόμενη υπόθεση στο σύνολό της λόγω ιδιαίτερης σπουδαιότητας και γενικότερης σημασίας στην Ολομέλεια της Αρχής κατ’ αρ. 8 παρ. 1 εδ. β’ του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής (ΦΕΚ Β’ 879/25.02.2022).

ΠΗΓΗlawspot.gr