Έπεσαν θύματα κυκλώματος ταξινόμησης και μεταβίβασης οχημάτων – 19 χρόνια μετά το Δημόσιο τους… ζητάει τα ρέστα για μη καταβολή τελών

49

Η υπόθεση ήταν εδώ και χρόνια γνωστή μετά από έκθεση του ΣΔΟΕ στο υπουργείο Οικονομικών και των αρμόδιων εφοριών, αλλά εκατοντάδες πολίτες έλαβαν μετά από δύο δεκαετίες “ραβασάκι” για οφειλές.

Προ εκπλήξεως βρέθηκαν 1.600 ιδιοκτήτες οχημάτων όταν έφτασαν στα τέλη του 2019 και στις αρχές του 2020 στα χέρια τους από την εφορία «Ατομικές Ειδοποιήσεις Χρεών», με την υποχρέωση να καταβάλλουν ποσά για τέλη ταξινόμησης (αδείας) ή τέλη μεταβίβασης Ε.Ι.Χ. καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων, για οχήματα ιδιοκτησίας τους τα οποία είτε είχαν αγοράσει, είτε είχαν μεταβιβάσει προ εικοσαετίας, ήτοι τα έτη 2000 ή 2001.

Οι ίδιοι όχι μόνον δεν γνώριζαν όλα αυτά τα χρόνια για τις οφειλές, που τους είχαν καταλογιστεί, αλλά θεωρούσαν πως τα σχετικά τέλη ήταν καταβεβλημένα στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς είχαν δώσει τα χρήματα σε άτομα που είχαν αναλάβει να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους.

Όπως πληροφορήθηκαν τα τρίτα αυτά πρόσωπα ταξινομούσαν και μεταβίβαζαν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα χωρίς να καταβάλλουν τα προβλεπόμενα τέλη ταξινόμησης και τέλη μεταβίβασης στις αρμόδιες ΔΟΥ, ενώ καρπώνονταν οι ίδιοι τα χρήματα των τελών, τα οποία λάμβαναν από τους πελάτες τους. Τα πρόσωπα αυτά παραποιούσαν δημόσια έγγραφα και πλαστογραφούσαν τις υπογραφές υπαλλήλων των ΔΟΥ και άλλων Υπηρεσιών.

Τέλη ταξινόμησης-μεταβίβασης

eurokinissi

Τέλη ταξινόμησης-μεταβίβασης: Το Δημόσιο γνώριζε και ζημιώθηκε

Οι πολίτες, προερχόμενοι από το νομό Μαγνησίας, προσέφυγαν στο τέλος του έτους 2019 και κατά τη διάρκεια του έτους 2020 στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας την άσκηση των διαμεσολαβητικών του αρμοδιοτήτων προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, αρνούμενοι να αποδεχθούν την ανωτέρω οφειλή, στο βαθμό που επί 19 χρόνια δεν είχαν λάβει ουδεμία ενημέρωση γι’ αυτή.

Αντίθετα, σύμφωνα με την ανεξάρτητη Αρχή «η συντριπτική πλειοψηφία αυτών διέθετε άδειες κυκλοφορίας και πινακίδες των εν λόγω οχημάτων ενώ επίσης βαρυνόταν, σε όλο αυτό το διάστημα, με το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιοκτησία αυτών, όπως τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιση αυτών, τεκμήριο συντήρησης Ι.Χ. κ.α.».

Τέλη ταξινόμησης-μεταβίβασης

eurokinissi

Στο πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει πως με βάση τα πραγματικά περιστατικά των υποθέσεων των πολιτών που προσέφυγαν, τις εκθέσεις και τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν σ’ αυτή, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προέκυψαν τα ακόλουθα:

Α) Απεδείχθη τόσο από τη συνταχθείσα Έκθεση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, όσο και από μεταγενέστερες εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις (307/19-05-2008 Απόφ. Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας και 543/28-11-2012 Απόφ. Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας), ότι τρίτα πρόσωπα ταξινομούσαν και μεταβίβαζαν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα χωρίς να καταβάλλουν τα προβλεπόμενα τέλη ταξινόμησης και τέλη μεταβίβασης στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., ενώ καρπώνονταν οι ίδιοι τα χρήματα των τελών, τα οποία λάμβαναν από τους πελάτες τους. Τα πρόσωπα αυτά παραποιούσαν δημόσια έγγραφα και πλαστογραφούσαν τις υπογραφές υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και άλλων Υπηρεσιών.

Β) Το εν λόγω ζήτημα ήταν σε γνώση της διοίκησης και συγκεκριμένα του Υπουργείου Οικονομικών και των δύο αρμόδιων Δ.Ο.Υ. ήδη από το έτος 2003, σύμφωνα με την Έκθεση ΣΔΟΕ που προαναφέρθηκε.

Γ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου και συγκεκριμένα, η Δ.Ο.Υ. Βόλου (μετά τη συνένωση της Α΄ και Β΄ Δ.Ο.Υ. Βόλου), καθώς και η Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας παρά την παρέλευση 19 ετών από τις μεταβιβάσεις των οχημάτων και 16 ετών μετά την κοινοποίηση σε αυτές της έκθεσης ελέγχου του ΣΔΟΕ, δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια εγκαίρως, ώστε οι πολίτες να μπορούν να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι είχαν καταβάλει τα ποσά ή να μπορέσουν να αναχθούν τυχόν κατά των ιδιωτών, εξαιτίας των οποίων οι ίδιοι φαίνονταν να οφείλουν τα ποσά και καλούντο να τα καταβάλουν εκ νέου.

Δ) Επίσης, από την έρευνα του ΣΔΟΕ προέκυψε μεν ότι τα χρήματα ουδέποτε εισπράχθηκαν από το Δημόσιο, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι οι πολίτες, στους οποίους βεβαιώθηκε η οφειλή, δεν τα είχαν ήδη καταβάλει είτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είτε στα γραφεία που αναλάμβαναν τη διεκπεραίωση ή ότι υπήρξε εμπλοκή τους σε έκνομες ενέργειες, ώστε να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τους.

Ε) Τέλος, δεν προέκυψε ότι αποδόθηκαν τελικά ευθύνες για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ούτε ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια είσπραξης των χρημάτων του Δημοσίου από τους πραγματικά υπαίτιους της ζημίας, αλλά επελέγη η λύση της βεβαίωσης των χρημάτων στους καλόπιστους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Από την εν λόγω υπόθεση το συνολικό ποσό που απώλεσε το Δημόσιο ανέρχεται σε 149.933,96 ευρώ πλέον νομίμων προσαυξήσεων για 1605 αυτοκίνητα.

αυτοκίνητα

Eurokinissi

Τέλη ταξινόμησης-μεταβίβασης: Το πόρισμα του Συνηγόρου

Για όλους τους ανωτέρω λόγους ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε σχετικό πόρισμα στον Υπουργό Οικονομικών και στο Διοικητή της ΑΑΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι: «…υπό το πρίσμα και της πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η πενταετής προθεσμία βεβαίωσης των οφειλών, ακόμη και υπολογιζόμενη μετά το 2003, παρίστατο επαρκής και εύλογη για την άσκηση της εξουσίας της φορολογικής αρχής να επιβάλει τα οφειλόμενα τέλη.

Συνήγορος του Πολίτη

grafeiotypoy

Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η φορολογική διοίκηση απείχε επί 19 συναπτά έτη από την επιβολή τους, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι το Δημόσιο, που εδώ και 16 έτη γνωρίζει όλες τις πτυχές της υπόθεσης αυτής (ενώ οι πολίτες τις πληροφορήθηκαν μόλις το 2019), δε νομιμοποιείτο 19 έτη μετά τη γένεση των οφειλών να επιδιώξει την ικανοποίησή τους από τους πολίτες». Αναμένεται η απάντηση των αρμόδιων φορέων.

ΠΗΓΗdikastiko.gr