Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών: Ενημέρωση για τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού

102

Ενημέρωση για τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού δημοσίευσε το Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών.

Αναλυτικά αναφέρεται:

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και κατεπείγουσες προπαρασκευαστικές ενέργειες νομικού ελέγχου κα καταχωρίσεων που πρέπει να διεκπεραιώσει η Υπηρεσία, για την επικείμενη κατάργησή της σύμφωνα με το νόμο 4512/2018, σας ενημερώνουμε ότι η επιτόπια εξυπηρέτηση κοινού σε θέματα Κτηματολογίου στο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών που λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο για τις κτηματογραφημένες περιοχές αρμοδιότητας του, από τη Δευτέρα 12.06.2023 θα διενεργείται μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε εργάσιμη Παρασκευή, από ώρα 10.00 πμ έως και 13.00μμ, με ημέρα έναρξης της νέας διαδικασίας την Παρασκευή 16.06.2023.

Κατά την επιτόπια εξυπηρέτηση κοινού θα υποβάλλονται και θα απαντώνται ερωτήματα για την εφαρμογή του ν. 2664/1998 για τη λειτουργία του Κτηματολογίου και των προβλεπόμενων στον ίδιο νόμο διαδικασιών, προς το σκοπό της προληπτικής παροχής οδηγιών και πληροφοριών τέτοιου περιεχομένου, σχετικά με τις κτηματολογικές εγγραφές.

Η τηλεφωνική επικοινωνία επαγγελματιών και πολιτών για τα ίδια θέματα με τη γραμμή 2106505600, καθώς και η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων αντίστοιχου περιεχομένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ktimagen@ktimatologio.gr παραμένουν σε ισχύ.

Τυχόν ερωτήματα για ζητήματα ευτύτερου νομικού, δικονομικού και συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος, καθώς και για τη σύνταξη αιτήσεων διόρθωσης, δικογράφων ή συμβολαιογραφικών πράξεων, δεν θα γίνονται δεκτά.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο στο dsa.gr

ΠΗΓΗlawspot.gr