Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 83/2022 Καταγγελία σύμβασης οργανωμένου ταξιδίου λόγω εξαιρετικών περιστάσεων: το εθνικό δικαστήριο μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ενημερώνει αυτεπαγγέλτως τον ταξιδιώτη σχετικά με το δικαίωμά του για καταγγελία της σύμβασης χωρίς χρέωση

33

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ