Πώς θα αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας 90.000 καταπατημένα – Όλη η διαδικασία

248

Μαρία Βουργάνα

Στο «κυνήγι» δεκάδων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών θα πρέπει να επιδοθούν το επόμενο διάστημα χιλιάδες ιδιώτες που θέλουν να εξαγοράσουν καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου.

Οι διαδικασίες για την απόκτηση νόμιμων τίτλων κυριότητας θα «τρέξουν» τις επόμενες ημέρες με την έκδοση των αποφάσεων και εγκυκλίων που θα ξεκαθαρίζουν τους κανόνες εξαγοράς των ακινήτων, ενώ η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αρχίσει να στήνει την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα υποβάλλονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά από τους πολίτες.

Γιατί δεν τελείωσε το ράλι στα ακίνητα – Έρχεται μια ακόμη διετία ανόδου

Οπως εξηγούν αρμόδια στελέχη στα «ΝΕΑ», το στήσιμο της πλατφόρμας δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς «για κάθε δημόσιο ακίνητο για το οποίο κατατίθεται αίτηση για την εξαγορά του θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ψηφιακός φάκελος».

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει εντός του φθινοπώρου. Οσοι υποβάλουν αιτήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας σε καταπατημένα ακίνητα, με καταβολή ποσών που μπορεί να περιορίζονται ακόμα και στο 20% της αντικειμενικής αξίας και σε έως 60 άτοκες δόσεις.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται με παράβολο 300 ευρώ το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται εφόσον η αίτηση απορριφθεί, αλλά και με δεκάδες δικαιολογητικά, όπως:

 •  Τοπογραφικό διάγραμμα του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου με συνημμένη δήλωση μηχανικού.
 •  Αεροφωτογραφίες είτε του έτους 1992 ή προγενέστερες ή του 1982, ανάλογα με την περίπτωση.
 •  Φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου ή γηπέδου.
 •  Βεβαίωση όρων δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης.
 •  Οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει.
 •  Αποδεικτικό εξόφλησης του παραβόλου.
 •  Τίτλοι από τους οποίους προκύπτει η κατοχή και συνοδευτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται η κατοχή από τον αιτούντα και τους δικαιοπαρόχους του, σύμφωνα με τους τίτλους αυτούς.
 •  Υπεύθυνη δήλωση για την έκταση των προς εξαγορά δημοσίων ακινήτων.
 •  Εγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση του δημοσίου ακινήτου από τον αιτούντα.
 •  Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αντίγραφο του εντύπου Ε9.
 •  Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του δημοσίου ακινήτου το οποίο αφορά η αίτηση εξαγοράς, εφόσον στην περιοχή λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο.
 •  Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ των πέντε τελευταίων ετών που προηγούνται της υποβολής αίτησης εξαγοράς.
 •  Δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών έχει αναγνωριστεί ως κύριος του δημοσίου ακινήτου.
 •  Εγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών έχει αναγραφεί ως κύριος του δημοσίου ακινήτου στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές.

Το τίμημα

Σύμφωνα με τον νόμο η εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου αφορά περιπτώσεις:

 •  Με κατοχή από ιδιώτη τουλάχιστον 30 χρόνια, αν υπάρχουν τίτλοι αγοράς ή ιδιοκτησίας και κτίσματα προ του 1992.
 •  Με κατοχή επί τουλάχιστον 40 χρόνια εφόσον υπάρχει κτίσμα (που αποτελεί και μοναδική κατοικία ή εμπορική εκμετάλλευση – π.χ. βιοτεχνία – του ιδιώτη) πριν από το 1982.

Εκπτώσεις

Τιμή εξαγοράς των καταπατημένων ακινήτων ορίζεται η αντικειμενική αξία, επί της οποίας εφαρμόζεται σειρά εκπτώσεων που μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 80%. Συγκεκριμένα το τίμημα εξαγοράς απομειώνεται κατά ποσοστό 1% ανά έτος κατοχής μετά την πάροδο 30 ετών (για όσους το όριο είναι 30 έτη) και 40 ετών (για όσους το όριο είναι 40 έτη) με ανώτατο όριο έκπτωσης 50% επί του ποσού που προκύπτει. Δηλαδή, μπορεί το τίμημα να περιοριστεί και στο μισό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το ποσό όμως μπορεί να περιοριστεί και εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 •  30% για αναπήρους (80% αναπηρία και άνω) με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 60.000 ευρώ.
 •  20% για αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 24.000 ευρώ.
 •  20% εάν είναι πολύτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 80.000 ευρώ.
 •  15% εάν είναι τρίτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 40.000 ευρώ.
 •  15% εάν είναι μακροχρόνια άνεργος.
 •  20% εάν είναι δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 •  15% εάν εντός του δημοσίου ακινήτου υφίσταται κτίσμα που αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του αιτούντος.

Οι εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται σωρευτικά και σε κάθε περίπτωση το ποσό που προκύπτει δεν μπορεί να υπολείπεται του 20% του τιμήματος εξαγοράς (δηλαδή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου). Δεν ισχύουν εκπτώσεις για εκτάσεις άνω των 10 στρεμμάτων, ενώ στην περίπτωση που το ακίνητο πουληθεί πριν από την παρέλευση 10 ετών επιστρέφονται οι εκπτώσεις.

ΠΗΓΗot.gr