Ποιες αβεβαιότητες διαπιστώνει η Παγκόσμια Τράπεζα στο πλάνο για την κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρας Σε εξαιρετικά κρίσιμη φάση έχει περιέλθει η υπόθεση της δημιουργίας κτηματολογίου, με την κυβέρνηση να προκρίνει έναν νέο φορέα για την ολοκλήρωση και λειτουργία...
«Ελλάς το μεγαλείο σου!», θα μπορούσε να αναφωνήσει κανείς με την κατάσταση που έχει δημιουργήσει στην αγορά ακινήτων –και ιδίως εκείνη των κατοικιών– η εισαγωγή μιας σειράς από νέα πιστοποιητικά κι έγγραφα που είναι υποχρεωτικό να εκδοθούν από...
Με την εγκύκλιο 47 το ΙΚΑ κοινοποιεί τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.18 του ν.4331/2015 και δίνει διευκρινίσεις σχετικά με το δικαίωμα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση...
Στην τελική φάση μπήκε η διαδικασία πώλησης πακέτων ακινήτων, στην πλειονότητά τους κατοικιών, που έχουν περιέλθει οριστικά στην ιδιοκτησία των τραπεζών. Εταιρείες που έχουν αναλάβει τη διαχείριση τους για λογαριασμό των τραπεζών, όπως η Resolute Αsset Management και...
«Δεν το καταλαβαίνω αυτό που συμβαίνει στα Ειρηνοδικεία. Είναι η δεύτερη φορά που προσπαθούμε να εκπλειστηριάσουμε ένα ακίνητο και δεν μπορούμε. Καταλαβαίνω τις ενστάσεις για την πρώτη κατοικία, αλλά εδώ το θέμα είναι διαφορετικό. Δεν μπορεί να μας παίρνει...
Τέλος στην επιχειρηματική και επενδυτική διάσταση της αναπτυσσόμενης αγοράς των ηλεκτρονικών μισθώσεων κατοικιών σε ξένους τουρίστες, αξιοποιώντας την ευκολία που προσφέρουν ψηφιακές πλατφόρμες όπως η HomeAway και η Airbnb, επιχειρεί να βάλει μέσω σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, που περιλήφθηκε...
Η έλλειψη επαρκούς προσφοράς φαίνεται πως είναι ο βασικός συντελεστής για τη σημαντική άνοδο των τιμών στην παγκόσμια αγορά κατοικίας, σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί πριν από εννέα χρόνια, την περίοδο 2007-2008, όταν το χαμηλό κόστος δανεισμού...
Θα προχωρήσει ομαλά ο τελευταίος διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου ή θα επαναληφθούν φαινόμενα του (πρόσφατου) παρελθόντος; Η απάντηση θα δοθεί μεθαύριο Δευτέρα, με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών από την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ). Πάντως,...
Τις πρώτες ενδείξεις σταθεροποίησης της μέχρι σήμερα πτωτικής πορείας της αγοράς ακινήτων καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) με τη χθεσινή της ενδιάμεση έκθεση για τη νομισματική πολιτική. Σε αυτή εκφράζεται η άποψη ότι παρά το γεγονός ότι...
Δ.Πρ.Θεσαλλονίκης - Απόφαση 175/2016: Αίτηση αναστολής – Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τις 4003/2014 και 4646/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, με τις οποίες διαπιστώθηκε και ακυρώθηκε η παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ