Αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ από έναν νέο φόρο που θα προσδιορίζεται όχι μόνο από την αξία της ακίνητης περιουσίας αλλά και από το ύψος του εισοδήματος προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο. Στόχος είναι να αντισταθμιστούν οι επιβαρύνσεις από τη μείωση του...
  Η αντί καταβολής δόση αγαθού, το οποίο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του υποκείμενου στον φόρο, προς εξόφληση φορολογικής οφειλής δεν συνιστά οικονομική δραστηριότητα κατά την οποία ο υποκείμενος στον φόρο ενεργεί «με την ιδιότητα αυτή» υπό την έννοια του άρθρου...
Οι τιμές των ακινήτων τα επόμενα τρίμηνα αναμένεται να διαμορφωθούν ως το συνδυαστικό αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank. Μερικοί από αυτούς  είναι το νέο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο βαθμός αβεβαιότητας στην οικονομία, η...
  Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της διαδικασίας διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης προς τα ασφαλιστικά ταμεία δίνει σήμερα με εγκύκλιό του το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών.   Συγκεκριμένα, για την διευκόλυνση της διαδικασίας διασφάλισης...
Σύμφωνα με την οικ. 6155/3.2.2017, η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από την...
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αφορολόγητη μεταβίβαση πρώτης κατοικίας. Πότε η μεταβίβαση ακινήτων σε παιδιά και οι δωρεές είναι αφορολόγητες; Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει η διαδικασία; Διαβάστε όλα όσα πρέπει να ξέρετε στον...
  Σημαντικά αυξημένα ποσά Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) θα κληθούν να πληρώσουν φέτος πάνω από 600.000 φυσικά πρόσωπα που κατείχαν την 1η-1-2016 ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ καθώς επίσης και περισσότερες από 250.000 εταιρίες και...
  Aκίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, απαλλάσσονται από την καταβολή Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον υποβληθούν στον οικείο Δήμο: α) σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του, β) βεβαίωση που εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, περί...
  Αναλυτικά στοιχεία για τους πλειστηριασμούς που έχει διενεργήσει το 2016, το Υπ. Οικονομικών έδωσε στη Βουλή η Υπουργός κα Παπανάτσιου μετά από ερώτηση βουλευτών. α) Πλειστηριασμοί  Εντός του έτους 2016 πραγματοποιήθηκαν έντεκα (11) πλειστηριασμοί ακινήτων και αναλυτικά οχτώ (8) στο Νομό...
  Πτώση που ξεπερνά το 65% σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταγράψει οι τιμές πώλησης στην αγορά κατοικίας από το 2008 έως και το τέλος του 2016, σε μία από τις χειρότερες περιόδους της κτηματαγοράς διαχρονικά. Το αποτέλεσμα είναι, οι τιμές των...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ