fbpx
26.4 C
Athens
Τετάρτη, 10 Αυγούστου, 2022
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   Ακίνητο βρίσκεται εκτός οικισμού αλλά εντός ζώνης οικισμου 145 μέτρα και είναι οικοδομήσιμο .Στο Ε9 θα δηλωθεί στον πίνακα 1 ως οικόπεδο ή στον πίνακα 2 ως αγροτεμάχιο?Αν έχει δηλωθεί ως οικόπεδο τι θα πρέπει να προσκομίσουμε...
Η τροπολογία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό" και άλλες διατάξεις». Με την τροπολογία, τροποποιούνται-συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4495/2017, που αναφέρονται...
Όταν στα πλαίσια ίδρυσης ΙΚΕ ένας εταίρος επιθυμεί να εισφέρει στο κεφάλαιο της εταιρείας αντί μετρητών ένα ακίνητο (εισφορά σε είδος), τότε για την εξακρίβωση της αξίας του ακινήτου συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική...
Πως καταχωρείται στο Ε9 οικοδομή που λόγω σεισμού θεωρείται επικίνδυνη από άποψη στατική και δομική (κοινώς ετοιμόρροπη). και Με ποιο δικαιολογητικό τροποποιούμε το Ε9 ; (μας αρκεί έκθεση αυτοψίας; ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ξ. (2055 δημοσιεύσεις) 12/09/2019 - 10:071. Για τα ακίνητα που έχουν υποστεί ζημίες από...
ΑΠ 155/2017 (πολ.) - Δυνατότητα παροχής αδείας εγγραφής προσημειώσεως σε ακίνητο τρίτου, αν αυτός προσέλθει στη δίκη αυτοβούλως και συναινέσει προς τούτο. Τροπή της προσημειώσεως που ενεγράφη σε ακίνητο του μη ατομικά ενεχομένου τρίτου σε υποθήκη εντός της προβλεπόμενης αποσβεστικής...
Η προσημείωση υποθήκης αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα προσωρινά μέτρα προστασίας ενός δανειστή και είναι ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος εξασφάλισης χρηματικών απαιτήσεων. Γι’ αυτό άλλωστε συναντάται πολύ συχνά ως προϋπόθεση σε συναλλαγές με τράπεζες, προκειμένου π.χ. να εγκριθεί η...
Με το ν.4646/2019 προήρθε τροποποίηση του άρθρου 23 του ΚΦΕ για μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες με προσθήκη νέας περίπτωσης ιε στο άρθρο 23 του ν.4172/2013 «ιε) Οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού...
Η κύρια κατοικία προστατεύεται όταν αυτή κινδυνεύει από κατεδάφιση και κατ΄ επέκταση ακόμα και από κατάσχεση, αναφέρει η απόφαση Πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας ακόμα κι αν αυτή είναι αυθαίρετη, θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου για την πρώτη...
1. Το πρόβλημα  Συνήθως στα συμβόλαια αγοράς ακινήτων αναγράφεται το συνολικό τίμημα του ακινήτου χωρίς να αναφέρεται ξεχωριστά η αξία του οικοπέδου και η αξία του κτιρίου. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει εκ των υστέρων πολλά προβλήματα,  φορολογικά και μη, στην...
Ορέστης Σεϊμένης - Αλεξάνδρα ΓεράγγελουΑπό την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής η υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) προκειμένου να γνωστοποιηθεί στη Φορολογική Διοίκηση οποιαδήποτε μεταβολή σε δικαιώματα επί ακινήτων (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, κ.λπ.) επιτρέπεται να γίνεται...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com