Νόμιμη η απόρριψη αδείας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους λόγω μακρόχρονης απουσίας του αιτούντος από τη Χώρα και διακοπής των δεσμών του...
Στις 4.154 ο συνολικός αριθμός των αδειών παραμονής που έχουν χορηγηθεί σε πολίτες εκτός ΕΕ από το 2013. Πρωτιά για τους Κινέζους, ακολουθούν από μεγάλη απόσταση Ρώσοι και Τούρκοι. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο.
Δικαστήριο ΕΕ: Διάκριση μεταξύ «ιδιότητας πρόσφυγα» και «καθεστώτος πρόσφυγα» - Έγκυρες οι σχετικές διατάξεις για λόγους προστασίας της ασφάλειας ή της κοινωνίας του κράτους μέλους υποδοχής
Νόμιμη η άρνηση χορήγησης άδειας διαμονής λόγω μη πιστοποίησης ότι η αναπηρία αυτού ανάγεται σε χρονικό σημείο προγενέστερο της δημοσίευσης της 43574/2013 κ.υ.α. τουλάχιστον κατά ένα έτος
Χτύπησε κόκκινο» η βάση δεδομένων των Υπηρεσιών Ασύλου σε όλη τη χώρα, καθώς εκατοντάδες νέες αιτήσεις κατατίθενται καθημερινά και το προσωπικό αδυνατεί να διεκπεραιώσει τους χιλιάδες φακέλους που έχουν συσσωρευθεί. Ενδεικτικό: Στο Γραφείο Ασύλου της Θεσσαλονίκης, αλλοδαπός,...
Το 2018, τα 28 κράτη-μέλη της EE χορήγησαν καθεστώς προστασίας σε πάνω από 300.000 αιτούντες άσυλο, εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι Σύροι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, το...
Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. οικ. 9907/26-3-2019 ΥΑ του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 1106/3-4-2019), δυνάμει της οποίας η αίτηση για την χορήγηση και την ανανέωση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή του άρθρου...
Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. οικ. 9907/26-3-2019 ΥΑ του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 1106/3-4-2019), δυνάμει της οποίας η αίτηση για την χορήγηση και την ανανέωση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή του άρθρου 20,...
Eγγραφο-προειδοποίηση, για τη χαμηλή αποδοτικότητα που παρουσιάζουν, απέστειλε χθες το υπουργείο Εσωτερικών –και συγκεκριμένα η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας– προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας. Το εν λόγω έγγραφο, το οποίο διαθέτει η «Κ», συνοδεύεται από στοιχεία, δηλαδή από...
ΔΠΑ 200/2019, 34ο Τμήμα Απόρριψη αιτήματος αδείας διαμονής συζύγου νομίμως διαμένουσας στην Ελλάδα υπηκόου Αλβανίας, κατ’ άρθρο 72 του ν. 4251/2014, για λόγους δημοσίας τάξεως και ασφάλειας. Ο αιτών τη...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ