Θετική για τη ΔΕΠΑ είναι η απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου ICC σε ό,τι αφορά την αντιδικία της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου με την τουρκική Botas. Η απόφαση αφορά στον υπολογισμό των τιμών με τις οποίες αγοράζει αέριο...
Βαρύ πρόστιμο ύψους 3.304.110 ευρώ «έριξε» στην FrieslandCampina Hellas η Επιτροπή Ανταγωνισμού για συμμετοχή της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη. Η παράνομη, κατά την Επιτροπή, πρακτική συνίστατο αφενός στον καθορισμό τιμών μεταπώλησης και αφετέρου στην...
Στα «μαλακά» η Google για παραβίαση ανταγωνισμού και πολιτικής διαφημίσεων Οι ρυθμιστικές αρχές ανταγωνιστικότητας της Γαλλίας επέβαλαν πρόστιμο ύψους 150 εκατ. ευρώ (167 εκατ. δολάρια) κατά της Google. Το πρόστιμο αφορά παραβάσεις στο πεδίο...
Τα πρόσωπα που δεν δραστηριοποιούνται ως προμηθευτές ή αγοραστές στην αγορά την οποία αφορά μια σύμπραξη μπορούν να ζητήσουν αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από τη σύμπραξη Με μία ενδιαφέρουσα απόφασή του το Δικαστήριο...
«Έχει έρθει η ώρα να επικαιροποιήσουμε τους κανόνες του ανταγωνισμού στην ΕΕ» δήλωσε σήμερα η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργκρέτε Βεστάγκερ, εξηγώντας πως αυτό είναι αναγκαίο εξαιτίας των νέων προκλήσεων που δημιουργούν η ψηφιακή οικονομία και η παγκοσμιοποίηση.
Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εξέδωσε την υπ’ αριθμό 19/2019 απόφασή της, στην οποία ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 από μέρους γνωστής...
Μία ακόμη σελίδα στη δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στην ουκρανική εταιρεία Naftogaz και τον ρωσικό προμηθευτή φυσικού αερίου Gazprom γράφτηκε στα δικαστήρια. Το σουηδικό δικατήριο απέρριψε την έφεση της ρωσικής εταιρείας για υπόθεση από τον Δεκέμβριο του 2017...
Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του Δικαστηρίου του 2017 με την οποία η χώρα είχε διαταχθεί να ανακτήσει την παρανόμως χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση Γεώργιος Π. Κανέλλος
Στο πλαίσιο προτεραιοποίησης των υποθέσεων και διαμόρφωσης των στρατηγικών στόχων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που προβλέπεται στον ν. 3959/2011 «Περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (άρθ. 14 § 2 εδ. ιδ’ περ. αα), η Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής Ε.Α.) θέτει σε δημόσια...
Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 11 Νοεμβρίου το νέο σύστημα Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η εξέταση των υποθέσεων, αυτεπάγγελτων ή μετά από καταγγελία, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ