Η εγγύηση χορηγήθηκε για τη σύναψη δανείου ύψους 30 εκατ. ευρώ από την Αγροτική Τράπεζα, κάλυπτε το σύνολο του δανείου για μέγιστη χρονική διάρκεια 3 ετών και συνεπαγόταν προμήθεια εγγυήσεως ύψους 1% σε ετήσια βάση
"Ο επιχειρηματικός κόσμος και η γενική αβεβαιότητα που επικρατεί δεν πρέπει να οδηγήσουν σε αποκλίνουσες ή/και παραβατικές συμπεριφορές, όπως υπερβολικές ανατιμήσεις ή παράνομες συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων εις βάρος των καταναλωτών και του δημοσίου συμφέροντος". Αυτό υπογραμμίζει η...
Πρόστιμο - μαμούθ επέβαλε η Γαλλία στην Apple ύψους 1,1 δισ. ευρώ για μονοπωλιακές πρακτικές. Οι έρευνες των γαλλικών αρχών σχετικά με τις πρακτικές της Apple διήρκεσαν μία δεκαετία. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από την...
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας και Κυβερνοασφάλειας που ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των μελών και του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σκοπός του Κώδικα...
Πρόστιμο ύψους 6 678 000 ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ισπανικό ξενοδοχειακό όμιλο Meliá, διότι είχε συμπεριλάβει περιοριστικές ρήτρες στις συμβάσεις του με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Οι εν λόγω ρήτρες εισήγαν διακρίσεις εις βάρος καταναλωτών εντός του Ευρωπαϊκού...
Απαραίτητη η διατήρηση της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης της ΕΕΟι κανόνες στο Ηνωμένο Βασίλειο σε «δυναμική ευθυγράμμιση» με την ΕΕΗ ΕΕ πρέπει να προστατεύσει τους ευαίσθητους τομείς της οικονομίας της
Πότε αντιβαίνει μία τέτοια συμφωνία μεταξύ του κατόχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και του παρασκευαστή γενόσημων φαρμάκων στο ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού; Με την εκδοθείσα στις 30-01-2020 απόφασή του επί της υπόθεσης Generics (UK) κ.λπ. (C-307/18), η...
Θετική για τη ΔΕΠΑ είναι η απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου ICC σε ό,τι αφορά την αντιδικία της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου με την τουρκική Botas. Η απόφαση αφορά στον υπολογισμό των τιμών με τις οποίες αγοράζει αέριο...
Βαρύ πρόστιμο ύψους 3.304.110 ευρώ «έριξε» στην FrieslandCampina Hellas η Επιτροπή Ανταγωνισμού για συμμετοχή της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη. Η παράνομη, κατά την Επιτροπή, πρακτική συνίστατο αφενός στον καθορισμό τιμών μεταπώλησης και αφετέρου στην...
Στα «μαλακά» η Google για παραβίαση ανταγωνισμού και πολιτικής διαφημίσεων Οι ρυθμιστικές αρχές ανταγωνιστικότητας της Γαλλίας επέβαλαν πρόστιμο ύψους 150 εκατ. ευρώ (167 εκατ. δολάρια) κατά της Google. Το πρόστιμο αφορά παραβάσεις στο πεδίο...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ