Το Εφετείο, 45 χρόνια μετά την απαλλοτρίωση γης στη Λάρνακα για ίδρυση αμέσως μετά την τουρκική εισβολή βιομηχανικής ζώνης, διέταξε την επιστροφή της, αφού αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε από το υπουργείο Εμπορίου. Το Δικαστήριο ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση πρωτόδικου...
Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε ερωτήματα σχετικά με το εργολαβικό δίκης σε απαλλοτρίωση και τον υπολογισμό δικηγορικής αμοιβής. Υπενθυμίζεται πως μόλις πριν λίγες ημέρες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου...
Παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης σε Δικαστήριο για δικηγόρους που άσκησαν αγωγή κατά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Με πρόσφατη απόφασή του (Κανδράκης κατά Ελλάδος) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση...
Το 1984 το Κτηματολόγιο τους πρόσφερε μηδενική αποζημίωση για απαλλοτρίωση μέρους του ακινήτου τους για τη δημιουργία δρόμου. Τώρα, 36 χρόνια μετά, δικαστήριο τους αποζημίωσε με 155 χιλιάδες ευρώ για την απαλλοτρίωση εκείνη.  
ΑΠΟΦΑΣΗ Beshiri κατά Αλβανίας της 07.05.2020 (αριθ. προσφ. 29026/06 και 11 άλλες προσφυγές) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες ήταν κύριοι ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για...
ΑΠΟΦΑΣΗ Kostov κ.α. κατά Βουλγαρίας της 14.05.2020 ( αριθ. προσφ. 66581/12 και 25054/15) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγκαστική απαλλοτρίωση, ύψος αποζημίωσης και δικαίωμα στην ιδιοκτησία.
ΑΠΟΦΑΣΗ Abiyev και Palko κατά Ρωσίας της 24.03.2020 (αριθ. 77681/14) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατεδάφιση εκ μέρους των κρατικών αρχών των περιουσιακών στοιχείων των...
Σε ανατροπή πρωτόδικης απόφασης με την οποία δόθηκαν αποζημιώσεις βάσει της αγοραίας αξίας ακινήτου στο Στρόβολο, για μέρος ακινήτου το οποίο κάλυπτε ουσιαστικά ρυμοτομία, προχώρησε το Ανώτατο Δικαστήριο. Την έφεση άσκησε η Δημοκρατία που...
Βλαστάρης κατά Ελλάδας της 20.2.2020 (αρ.προσφ. 43543/14) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ Δήμου και υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο του...
Εννέα σημεία περικλείει το ψήφισμα του περιφερειακού συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, που πέρασε κατά πλειοψηφίαΠΟΛΙΤΙΚΗ14 ώρες πρίν Να σταματήσει κάθε διάλογο με την κυβέρνηση και να προσφύγει δικαστικά κατά της...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ