Πολίτης, συνιδιοκτήτης ακινήτου στην περιοχή Πεδίον του Άρεως στο Βόλο, πλησίον του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, προσέφυγε το 2013 στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας τη διαµεσολάβησή του, ώστε να ολοκληρωθεί η εκκρεµής από το έτος 1997 διαδικασία απαλλοτρίωσης του...
Με την υπ’ αρίθμ. 96/2019 απόφαση, που εξέδωσε το 2ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου απορρίφθηκε η προσφυγή του Δήμου Ρόδου κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση της 18/13-6-2014 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του...
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε ετεροχρονισμένα και αναρτήθηκε προχθές στην “Διαύγεια” η άσκηση προσφυγής του Δήμου Ρόδου κατά του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία επιδιώκεται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 18/13.6.2014 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής...
Απαλλοτρίωσαν τεμάχιο γης από το 1987 και ύστερα από 31 χρόνια ο ιδιοκτήτης του κατάφερε να ακυρώσει το διάταγμα απαλλοτρίωσης αφού, ανάμεσα σε άλλα, η Κυβέρνηση δεν προχώρησε στην κατασκευή δρόμου, όπως ήταν ο σκοπός της απαλλοτρίωσης.  Το τεμάχιο που...
Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο, διαµαρτυρόµενος για τις καθυστερήσεις εκ µέρους του δήµου Βόλου για την καταβολή αποζηµίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ρυµοτοµούµενου ακινήτου στην Αγριά Μαγνησίας, στο οποίο ήταν συνιδιοκτήτης κατά 50%. Το δικαίωµα της ιδιοκτησίας είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο. Σε περίπτωση στέρησης της...
Την παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Ζήσης - Σύμφωνα με καταγγελία  23 εκατ. ευρώ που προορίζονταν για τη Σχολή, διατέθηκαν σε δαπάνες, με απευθείας αναθέσεις Την άσκηση ποινικής δίωξης για τον τρόπο διάθεσης ποσού 25 εκατ. ευρώ από την απαλλοτρίωση...
Επειδή, όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 2142/2016 7μ., 3908/2007 7μ. κ.ά.), η Διοίκηση, όταν διαπιστώνει ότι συντρέχουν κατ’ αρχήν οι προϋποθέσεις για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή ρυμοτομικού βάρους, είτε κατά την εξέταση αιτήματος του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη που έχει υποβληθεί...
Τη γη που τους ανήκε στο χωριό (τότε, τώρα είναι δήμος) Άγιος Αθανάσιος Λεμεσού, ανακτά 42 χρόνια μετά την απαλλοτρίωσή της, με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, η οικογένεια στην οποία ανήκε, μετά από πολύχρονη δικαστική μάχη. Η Απόφαση είναι φανερό...
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετάθεση του χρόνου φορολογίας των απαλλοτριούµενων ακινήτων   Την ικανοποίησή του για τη µετάθεση του χρόνου φορολόγησης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων, σε υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη, µετά την πρόσφατη τροποποίηση του...
Ορέστης Σεϊμένης - Αλεξάνδρα Γεράγγελου ΓΕΝΙΚΑ: Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ακολουθεί η εκπόνηση «πράξης εφαρμογής» από τον Ο.Τ.Α., η οποία κυρώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή, αντίστοιχα, εφόσον πρόκειται για περιοχή στην οποία...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ