ΑΠΟΦΑΣΗ Zikatanova κ.α. κατά Βουλγαρίας της 12.12.2019 (αριθ. προσφ. 45806/11) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθυστέρηση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης για πάνω από 20 χρόνια! Παραβίαση...
Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω μη υλοποίησης του σκοπού της απαλλοτρίωσης ή άλλου σκοπού δημόσιας ωφέλειας. Αγωγή της πρώην ιδιοκτήτριας με αίτημα την καταβολή αποζημίωσης λόγω στέρησης της κάρπωσης του απαλλοτριωθέντος ακινήτου. Παρακάτω η...
Αγωγή της πρώην ιδιοκτήτριας με αίτημα την καταβολή αποζημίωσης λόγω στέρησης της κάρπωσης του απαλλοτριωθέντος ακινήτου Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω μη υλοποίησης του σκοπού της απαλλοτρίωσης ή άλλου σκοπού δημόσιας ωφέλειας. Αγωγή της...
ΑΠΟΦΑΣΗ Τσιγαράς κατά Ελλάδας της 14-11-2019(12576/12) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χωρίς την καταβολή ενός εύλογου ποσού αποζημίωσης αναλογικού προς την αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου,...
Απαράδεκτο εισαγωγικού δίκης δικογράφου που ασκείται κατά φυσικού προσώπου που έχει εκλείψει πριν από την άσκηση της οικείας αίτησης λόγω ελλείψεως ικανότητας διαδίκου. Δικαστική αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Κάθε ενδιαφερόμενος που δεν κλητεύθηκε να παραστεί...
Συνολική αποζημίωση ύψους περίπου 400. 000 ευρώ επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, δικαιώνοντας ιδιοκτήτριες ακινήτου που υπέστησαν περιουσιακή ζημία από παρανομίες των οργάνων του, όσον αφορά υπουργική απόφαση περί έγκρισης Μεταφοράς Συντελεστή...
Εντονες αντιδράσεις προκαλεί στους κόλπους της αλβανικής αντιπολίτευσης και της ελληνικής μειονότητας το νέο σχέδιο του πρωθυπουργού της Αλβανίας Εντι Ράμα για τις δημόσιες απαλλοτριώσεις, το οποίο, όπως καταγγέλλουν, έχει σκοπό να υφαρπάξει τις περιουσίες των ελλήνων...
Περίληψη  – Οι διαφορές που ανακύπτουν από την άρνηση αποχαρακτηρισμού ιδιωτικού ακινήτου ως ευρισκόµενου εντός χερσαίας ζώνης λιμένος έχουν τον χαρακτήρα ακυρωτικής διαφοράς υπαγόμενης στην αρμοδιότητα του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως...
Απόφαση 260/2018 ΑΠ (Δ Τμήμα)-Αποζημίωση ιδιοκτήτη επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου Η αποζημίωση του ιδιοκτήτη απαλλοτριωθέντος ακινήτου για το τμήμα του ακινήτου ως προς το οποίο θεωρήθηκε ότι έχει υποχρέωση αποζημιώσεως...
Παρότι όλοι συμφωνούν πως η υπέρμετρη επιβάρυνση των δικαστηρίων έχει προφανείς επιπτώσεις στην ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης αλλά και στο ίδιο το κράτος Δικαίου, το Δημόσιο δείχνει ακόμη και σήμερα να μην το αντιλαμβάνεται. Η άρνησή του,...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ