Στις πρώτες χώρες στη χρήση social media η Ελλάδα, τελευταία σε online αγορές - Δεν αλλάζουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απορρήτου
Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υποβλήθηκε προσφυγή που αφορά στην άρνηση της Google Inc να καταργήσει σύνδεσμο που παραπέμπει στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ο οποίος εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης με βάση το ονοματεπώνυμο της προσφεύγουσας.Η...
Η πρώτη απόφαση που ερμηνεύει τις διατάξεις του GDPR για τη λογοδοσία και καταλήγει σε επιβολή προστίμου Την πρώτη της απόφαση για την επιβολή προστίμου με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την...
Δημοσίευση στο ΦΕΚ Β΄ 1622/10-5-2019 του καταλόγου με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου βάσει του άρ. 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ (Απόφαση 65/2018της Αρχής)Η υπ’ αριθ. 65/2018 Απόφαση της Αρχής, με την...
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προτρέπει τους χρήστες της εφαρμογής WhatsApp να ακολουθήσουν τις συμβουλές που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη δήλωση, την οποία εξέδωσε η Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με περιστατικό ασφαλείας στη WhatsApp:
Η Αρχή δικαίωσε προσφεύγουσα και υποχρέωσε τη Google να ικανοποιήσει αίτημα κατάργησης συνδέσμου από τα αποτελέσματα αναζήτησης Μία...
ΑΠΔΠΧ: Το δικαίωμα στη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία του Συλλόγου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, διότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αρχείων, πράξεων και αρχαιρεσιών του Συλλόγου
Ενόψει της επετείου ενός χρόνου από τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ, η Αρχή εφιστά την προσοχή των υπευθύνων επεξεργασίας του Δημοσίου Τομέα στην τήρηση των υποχρεώσεών τους Lawspot.gr
Κάμερες σε οχήματα και GDPR: Προϋποθέσεις νομιμότητας και κατευθύνσεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας Με ένα ιδιαίτερα χρήσιμο άρθρο της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ιρλανδίας...
Δεν τεκμηριώθηκε νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία δεδομένων πολιτών, ενώ δεν ελήφθησαν μέτρα ασφαλείας για την παράνομη διαρροή στο διαδίκτυο Lawspot.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ