ΑΠΔΠΧ: Καταγγελία υποψήφιου ασφαλισμένου κατά ασφαλιστικής εταιρείας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής Μία ενδιαφέρουσα σχετικά με την ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η υπόθεση έφτασε ενώπιον...
Δικαίωμα πρόσβασης γονέα σε δεδομένα ανήλικου τέκνου που αποκαλύπτουν και πληροφορίες για τη μητέρα του - πρώην σύζυγο Πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα σε Κέντρο Λόγου και Ειδικής...
Διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε στη ΔΕΗ η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου των δεδομένων. Η υπόθεση έφτγασε ενώπιον της Αρχής έπειτα από καταγγελία της Α...
Με γνώμονα ότι το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο αλλά πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται σε σχέση με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η...
Οι κανόνες προστασίας δεδομένων δεν εμποδίζουν τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού - Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις εξαιρετικές περιόδους, πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί...
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- αρ.απόφασης 44/2019:Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε υπολογιστική υποδομή κατά παράβαση της αρχής της ασφάλειας. Η ελεγχόμενη εταιρία επεξεργάστηκε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε υπολογιστική υποδομή (υλικού και λογισμικού-διακομιστή) χωρίς να τηρήσει το σύνολο των...
Cookies: Προθεσμία 2 μηνών για συμμόρφωση δίνει στις ιστοσελίδες η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες παρέχει η Αρχή Προστασίας...
Πρόγραµµα ασφάλισης αυτοκινήτων, µε το οποίο η τιµολόγηση των καλύψεων συνδέεται µε την οδηγική συµπεριφορά - Στοιχεία συλλέγονται µέσω εφαρµογής στο κινητό τηλέφωνο Την απόφασή της σε ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον ζήτημα που σχετίζεται με...
Ελλάδα. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αφορμή καταγγελία, διερεύνησε τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε διακομιστή (server) εταιρίας καθώς και τη νομιμότητα πρόσβασης και ελέγχου διαγεγραμμένων e-mails ανώτερου στελέχους της διοίκησής της σε...
Δημοσιεύθηκε η πολυαναμενόμενη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επί των διατάξεων του Νόμου 4624/2019. Όπως επισημαίνει η Αρχή, από µια πρώτη συνολική θεώρηση του ν. 4624/19 προκύπτει ότι εισάγεται διάκριση µεταξύ «ιδιωτικών» και «δηµόσιων»...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ