Στάθμιση μεταξύ του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και της ελευθερίας της έκφρασης και του Τύπου (επεξεργασία για δημοσιογραφικούς σκοπούς) Μία ενδιαφέρουσα απόφαση σχετικά με την ανάρτηση φωτογραφίας σε προσωπικό ιστολόγιο στο Facebook χωρίς τη...
Υπό πολλές προϋποθέσεις λέει ναι στην επεξεργασία δεδομένων εικόνας ή και ήχου από κάμερες που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους καθώς και όσων δεδομένων συλλέγονται μέσω drones( πάντα από δημόσιους χώρους), η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Νέα υποδείγματα και συστάσεις για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης δημοσίευσε η Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, η Αρχή επισημαίνει...
Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αρ. απόφασης 4/2020: Πρόσβαση γονέα σε δεδομένα ανήλικου τέκνου. Η Αρχή επέβαλε κύρωση σε Κέντρο λογοθεραπείας επειδή α) δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης γονέα ασκούντος τη γονική μέριμνα στα δεδομένα του ανήλικου...
Κατόπιν καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παράνομη επεξεργασία ανακληθεισών ιδιόγραφων διαθηκών καταγγέλλοντος από τους καταγγελλόμενους με απόκρυψη της ανάκλησης, παράλλαξη και νόθευση της φύσεώς τους, και τη χρήση τους ενώπιον δικαστηρίου, η Αρχή απέρριψε...
Προσβολή προσωπικότητας και παραβίαση νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων από την τοποθέτηση CCTV σε κοινόχρηστους χώρους Με απόφασή του το Εφετείο Πειραιώς απέρριψε έφεση κατά απόφασης Πρωτοδικείου, με την οποία ιδιοκτήτες διαμερίσματος καταδικαστήκαν να καταβάλουν αποζημίωση...
Τηλεδιασκέψεις του Προέδρου της ΑΠΔΠΧ με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, την ΟΛΜΕ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων του...
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασηςΦυσικό πρόσωπο ζήτησε από εταιρεία αντίγραφο της εικόνας του από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που λειτουργούσε στον χώρο της γραμματείας της, καθώς και αντίγραφα εγγράφων που το αφορούν. Η εταιρεία...
Κατευθυντήριες Γραμμές για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο τηλεργασίας εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με την ΑΠΔΠ, λόγω του ότι πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις προτρέπουν ή/και υποχρεώνουν το προσωπικό τους...
ΑΠΔΠΧ: Καταγγελία υποψήφιου ασφαλισμένου κατά ασφαλιστικής εταιρείας για μη ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής Μία ενδιαφέρουσα σχετικά με την ικανοποίηση του δικαιώματος διαγραφής εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η υπόθεση έφτασε ενώπιον...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ