Οι πελάτες τραπεζών έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα καταγεγραμμένων συνομιλιών τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και χωρίς να απαιτείται επίκληση ειδικότερων λόγων (ΑΠΔΠΧ) Με δύο νέες αποφάσεις της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στις τράπεζες Eurobank...
Δικηγόρος που εκπροσωπούσε υπεύθυνο επεξεργασίας σε υπόθεση που εκκρεμούσε ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζήτησε πλήρες αντίγραφο απόφασης ποινικού δικαστηρίου που συμπεριλαμβανόταν στο φάκελο της υπόθεσης. Δεδομένου ότι στη ζητηθείσα απόφαση περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σχετικά με ποινική...
Η Αρχή δικαίωσε προσφεύγουσα και υποχρέωσε τη Google να ικανοποιήσει αίτημα κατάργησης συνδέσμου από τα αποτελέσματα αναζήτησης Μία...
Ή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε προσφάτως και δη στις 08-03-2017 διοικητικό  πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε εταιρεία για παράνοµη συλλογή και περαιτέρω χρήση προσωπικών δεδοµένων για τον σκοπό της απευθείας εµπορικής προώθησης και διαφήµισης µέσω της αποστολής...
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Επιβολή προστίμου σε τράπεζα για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε καταγεγραμμένες συνομιλίες: Ο προσφεύγων δέχθηκε στα γραφεία της επιχείρησής του τηλεφωνική όχληση από την τράπεζα Alpha Bank σχετικά με οφειλή του από επιχειρηματικό δάνειο. Στο...
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αρ. 34/2018: Έλεγχος ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαζομένου από εργοδότη: Η Αρχή εξέτασε προσφυγή εργαζομένου που αφορούσε στη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και εν απουσία του προσφεύγοντος, διενέργεια ελέγχου από τον εργοδότη του στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσε...
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας φέρουν πλέον το βάρος συµµόρφωσης µε τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σχετικά µε την κατάργηση των γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείου/επεξεργασιών και της χορήγησης αδειών Με την απόφαση υπ’ αριθ. 46/2018 της ΑΠ∆ΠΧ, κρίθηκαν τα εξής: «Ο Γενικός...
Ο κατάλογος ομαδοποιεί και εξειδικεύει τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια ΕΑΠΔ με παράθεση παραδειγμάτων Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανακοίνωσε τη λίστα για τις επεξεργασίες δεδομένων που υπόκεινται στην υποχρέωση διενέργειας Εκτίμησης Αντικτύπου...
Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλλε  πρόστιμο σε τράπεζα για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε καταγεγραμμένες συνομιλίες: Ο προσφεύγων δέχθηκε στα γραφεία της επιχείρησής του τηλεφωνική όχληση από την τράπεζα Alpha Bank σχετικά με οφειλή του από επιχειρηματικό...
Αυξημένες ήταν οι υποθέσεις για προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών κατά 9% σε σχέση με το 2015, που απασχόλησαν την αρμόδια Αρχή τα πεπραγμένα της οποίας για το 2016 ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος της επίτιμος πρόεδρος...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ