ΑΠΔΠΧ: Καταργείται η έκδοσης ad hoc άδειας για το σκοπό της διεξαγωγής ερευνητικής µελέτης ενόψει και του GDPR Σημαντική απόφαση αναφορικά με την πρόσβαση σε αρχεία νοσηλευτικών ιδρυμάτων από ερευνητές με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών, ενόψει και της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού...
Σημαντική απόφαση της ΑΠΔΠΧ: Πότε είναι νόμιμη η διάθεση δεδομένων οφειλετών από δανειστές σε εισπρακτικές εταιρείες; Σημαντικές διευκρινίσεις αναφορικά με την υποχρέωση ενημέρωσης των οφειλετών για τη διάθεση των δεδομένων τους από δανειστές σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, παρέχει η Αρχή Προστασίας...
Μετά τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ (25 Μαΐου 2018): Δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση γνωστοποίησης τήρησης αρχείου ή επεξεργασίας ή βιντεοεπιτήρησης στην Αρχή. Το αρχείο δραστηριοτήτων τηρείται εσωτερικά στην επιχείρησή σας ή στον φορέα σας και διατίθεται στην Αρχή σε περίπτωση...
Η Γνώμη του ΕΣΠΔ για τον κατάλογο της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τις πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου   Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ - EPDB) εξέδωσε τη Γνώμη 7/2018 σχετικά με την πρόταση της ελληνικής Αρχής...
Ο έλεγχος διενεργήθηκε αιφνίδια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έπειτα από καταγγελία Με την υπ' αριθμ. 1/2018 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ σε κατάστημα εστίασης για παρόνομη εγκατάσταση και λειτουργία...
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προτρέπει τους χρήστες της εφαρμογής WhatsApp να ακολουθήσουν τις συμβουλές που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη δήλωση, την οποία εξέδωσε η Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με περιστατικό ασφαλείας στη WhatsApp:
Προς αντίκρουση ισχυρισμών στα πλαίσια αγωγής αποζημίωσης από τραυματισμό σε τροχαίο Με την υπ' αριθμ. 15/2017 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρείχε άδεια σε δημόσιο νοσοκομείο για τη χορήγηση ευαίσθητων δεδομένων ασθενούς για δικαστική χρήση, και συγκεκριμένα...
  ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Απόφασης: 17/ 2016 Αθήνα, 11-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1581/11-03-2016  Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/ 2016   (Τμήμα) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε σύνθεση Τμήματος στην έδρα της την 9.3.2016 και...
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:Καταγγελία για κάμερες σε αμφιθέατρα Πανεπιστημίου. Η Αρχή εξέτασε καταγγελία σχετικά με κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε αμφιθέατρα της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Κρήτης για τα λεγόμενα «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα». Σύμφωνα με αυτήν, η τοποθέτηση...
Προσωπικά δεδομένα και Τειρεσίας: Η διεύρυνση των αποδεκτών των εν λόγω αρχείων υπόκειται στην απαίτηση για DPIA Απάντηση στο αίτημα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. σχετικά με την έγκριση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ