Απόφαση 4244/2016 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Με τη 4244/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24Αο Τριμελές) απορρίφθηκε αγωγή του ενάγοντος, συνταξιούχου Αναπληρωτή Καθηγητή, με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο να του καταβάλει νομιμοτόκως, από...
Διαβίβαση δεδομένων από ασφαλιστική σε άλλη ασφαλιστική εταιρία: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απεφάνθη ότι συνάδει με το νόμο 2472/1997 η χορήγηση από την ασφαλιστική εταιρεία Eurolife ERB (υπεύθυνος επεξεργασίας) των αιτούμενων απλών προσωπικών δεδομένων της ασφαλισμένης στην ασφαλιστική...
Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προσέφυγε ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ), κατά του υπουργού Παιδείας, για το θέμα της ένταξης των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων στο σύστημα «MySchool». Ωστόσο, το υπουργείο δεν φαίνεται να υποχωρεί και ξεκαθαρίζει...
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αρ. απόφασης 41/2016: Νομιμότητα λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης: Η Αρχή έκρινε ότι η λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε ίδρυμα προστασίας ανηλίκων, με σκοπό την προστασία των ανηλίκων καθώς και την ασφαλή μεταχείρισή τους από τους υπαλλήλους, είναι...
Πρόστιμα ύψους 542.500 ευρώ για παράνομη βιντεοσκόπηση, επέβαλε σε εταιρείες η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του 2015 που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3682), οι (αιφνίδιοι) έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μετά από...
Δήμαρχος ελληνικής πόλης δημοσίευσε στο Facebook παρανόμως ότι ένα άτομο εισπράττει σύνταξη αναπηρίας Με την υπ' αριθμ 17/2016 απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε επί υποθέσεως αναφορικά με τη νομιμότητα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Facebook. Συγκεκριμένα,...
Διενεργούνται αιφνίδιοι ελέγχοι για τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης Ως θέμα εβδομάδων οριοθετεί χρονικά την αυτεπάγγελτη έρευνα στην οποία προχωρά για την υπόθεση αντιπροέδρου του ΣτΕ, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο πρόεδρος της...
Φραγμό στην ασυδοσία και στις συνεχείς παρενοχλήσεις των εισπρακτικών εταιρειών βάζουν η Δικαιοσύνη και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΔ), επισημαίνοντας τις παρανομίες τους και επιδικάζοντας σημαντικές αποζημιώσεις εις βάρος τους λόγω ηθικής βλάβης για παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών...
Φραγμό στην ασυδοσία και στις συνεχείς παρενοχλήσεις των εισπρακτικών εταιρειών βάζουν η Δικαιοσύνη και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΔ), επισημαίνοντας τις παρανομίες τους και επιδικάζοντας σημαντικές αποζημιώσεις εις βάρος τους λόγω ηθικής βλάβης για παράνομη επεξεργασία προσωπικών...
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την υπ' αριθμ. 53/2016 απόφασή της,  έκανε δεκτό, κατά πλειοψηφία, το αίτημα εισπρακτικής εταιρείας να ενημερώνονται με καταχώρηση στον Τύπο οι συγγενείς και οι φίλοι των οφειλετών που απαντούν στο τηλέφωνο...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ