Αναφορά για κρυφή κάμερα στον χώρο διαβούλευσης των κρατούμενων με τους δικηγόρους στην ΓΑΔΑ Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε αναφορά για την τοποθέτηση κρυφής κάμερας, με δυνατότητα μετάδοσης εικόνας και ήχου, σε...
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρχικά συμπεράσματα από αυτεπάγγελτη δράση της Αρχής με σκοπό  τον έλεγχο της συμμόρφωσης υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων Η...
Με τη … συνήθη συμπεριφορά, ανυπακοής και έλλειψης συμμόρφωσης, αποδεικνύεται – έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του – ότι υποδέχθηκε  τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, η ελληνική πραγματικότητα και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμα σε τράπεζες για μη εκπλήρωση υποχρέωσης τήρησης και επεξεργασίας περαιτέρω ακριβών στοιχείων για τους οφειλέτες τους.Ειδικότερα, η Αρχή εξέτασε καταγγελίες κατά τραπεζών σχετικά με τηλεφωνικές οχλήσεις που πραγματοποιούνται στο...
Ενδιαφέρουσα απόφαση σχετικά µε το ζήτηµα της προηγούµενης ενηµέρωσης δανειοληπτών σε περίπτωση τιτλοποίησης δανείων σύμφωνα (και) με τον GDPR Με την υπ' αριθμ. 71/2018 απόφασή της...
ΘΕΜΑ: Χορήγηση αντιγράφου στοιχείων του φακέλου διενεργηθείσας Π.Δ.Ε. Σχετικό: Το με αριθμ. πρωτ. ... από ... .01.2018 (αριθμ. πρωτ. της Αρχής Γ/ΕΙΣ/.../... .01.2018) έγγραφό σας. Με το ανωτέρω έγγραφό σας, ζητάτε τη γνώμη της Αρχής, σχετικά με τη νομιμότητα χορήγησης σε αιτούντα τρίτο,...
ΑΠΔΠΧ: Συγκεντρωτικά στοιχεία γνωστοποιήσεων περιστατικών παραβίασης και συμβουλές προς υπεύθυνους επεξεργασίας   ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ​- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συγκεντρωτικά στοιχεία γνωστοποιήσεων περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Κατά τους πρώτους έξι μήνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων), υποβλήθηκαν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού...
Επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαο Βούτση, η Έκθεση Πεπραγμένων 2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, από τον Πρόεδρο της Αρχής, επίτιμο Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο. Στην επίδοση παρέστη και ο Πρόεδρος της...
Ο κατάλογος ομαδοποιεί και εξειδικεύει τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια ΕΑΠΔ με παράθεση παραδειγμάτων Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανακοίνωσε τη λίστα για τις επεξεργασίες δεδομένων που υπόκεινται στην υποχρέωση διενέργειας Εκτίμησης Αντικτύπου...
H Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε τις πρώτες αποφάσεις με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, με την απόφαση αρ. 66/2018, η Αρχή απηύθυνε επίπληξη σε υπεύθυνο επεξεργασίας για μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων με σκοπό...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ