ΑΡΙΘΜΟΣ 845/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Σύμβαση. Έγκριση και συναίνεση. Απόσβεση ενοχής με νέα ενοχή (ανανέωση). Αποζημίωση. Ποινική ρήτρα. - Με την διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ...
Τριμ.Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών αρ.567, 594/2019 (a΄δημοσίευση): Αποζημίωση 27.060 ευρώ για προσωρινή κράτηση αθωωθέντος – Αρμόδιο δικαστήριο – Προϋποθέσεις αποζημίωσης:«Στα άρθρα 533 έως 545 ΚΠΔ -όπως αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 26 του Ν. 2915/2001 - περιέχεται πλήρης...
Δικαστήριο ΕΕ: Μία τέτοια αγωγή αποζημίωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Βρυξέλλες Ι, υπό τον όρο ότι οι εργασίες των εν λόγω εταιριών δεν εμπίπτουν στην έννοια του iure imperii Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος
Απόρριψη της αγωγής αποζημίωσης για αστική ευθύνη του Δημοσίου Αγωγή αποζημίωσης, κατ’ άρθρο 105 του Εισ.Ν.Α.Κ. σε συνδυασμό με τα άρθρα 929, 932 και 57 - 59 του Α.Κ.. Επικίνδυνος τραυματισμός αστυνομικού που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας...
ΔΠΑ 15033/2019, 19ο Τμήμα  Οι Δήμοι, όταν παραχωρούν στη δημόσια χρήση χώρους προοριζόμενους για τη ψυχαγωγία νηπίων και παιδιών, οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των επισκεπτών τους (πρβλ. ΑΠ...
Απόφαση του Α´ Τμήματος σχετικά με την παραγραφή αξιώσεων αποζημιώσεως και χρηματικής ικανοποιήσεως έναντι του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση βλάβης σώματος εξαιτίας κατάρρευσης κτίσματος Α΄ Τμήμα Απόφαση ΣτΕ 291/2020
Θεμελίωση ευθύνης του Δημοσίου προς χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης (ΣτΕ 252/2020) Περίληψη αποφάσεως ΣτΕ 252/2020 του Α΄ Τμήματος, σχετικά με τη θεμελίωση ευθύνης του Δημοσίου προς χρηματική ικανοποίηση κατ' άρθρο 932 ΑΚ, εξαιτίας...
Με την υπ’ αρίθμ. 121/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επιδικάστηκε αποζημίωση σε δύο κατοίκους της Καλύμνου, που ταλαιπωρήθηκαν αδίκως ως εμπλεκόμενοι δήθεν σε υπόθεση πλαστογράφησης της διαθήκης μιας 93χρονης Καλυμνιάς.Η υπόθεση είχε λάβει πανελλήνια διάσταση και...
Δικαστήριο ΕΕ: Το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε ρήτρα των γενικών όρων αερομεταφορέα η οποία περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη του σε μία τέτοια περίπτωση Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα...
Χρεώσεις από 5ψήφια: Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας δεν έλαβε επαρκή μέτρα προστασίας του καταναλωτή από την ακούσια χρέωση των λογαριασμών του Με μία ενδιαφέρουσα απόφασή του το Πρωτοδικείο Πατρών υποχρεώνει εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ